Manager projectbeheersing

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
07-09-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Venlo
Reacties
0
Bekeken
1898
Status
Gesloten
Referentie
IGB79808152

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
Wij zoeken een manager projectbeheersing met werkervaring bij grote / complexe, infrastructurele projecten in de verkennings- en/of planuitwerkingsfase.

Wie?

Onze opdrachtgever is een waterschap. Het waterschap beheert het watersysteem, het oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg. Ook heeft het waterschap de zorg voor de bescherming van burgers en bedrijven tegen wateroverlast in de vorm van het beheer van de waterkeringen langs de Maas. Verder zorgt het waterschap voor de zuivering van het afvalwater.

Het Programma Waterkeringen is opgebouwd uit “Dijkversterkingen” en het “Waterkeringenbeheer”. Binnen “Dijkversterkingen” wordt invulling gegeven aan een omvangrijk dijkversterkingsprogramma. Hierbij is de opgave om circa 70 kilometer dijken te versterken tot het wettelijke beschermingsniveau. Het waterschap heeft een dijkversterkingsprogramma voor 14 projecten in voorbereiding, met de ambitie om dit in 2020 uitgevoerd te hebben. Hiertoe is een Programmaplan opgesteld en een programmaorganisatie ingericht.

U bent werkzaam bij het team voor de verkennings- en planuitwerkingsfase. Opgave is de programmabeheersing uitmuntend te organiseren, zodanig dat realisatie van de doelstellingen ambities van het dijkversterkingsprogramma op een beheerste wijze tot stand komt. Als manager projectbeheersing bent u verantwoordelijk voor opzet en organisatie van de programma brede beheersing van het dijkversterkingsprogramma op de aspecten tijd, geld, scope, risico, informatie, imago.
U bent verantwoordelijk voor de programma brede scopebeheer, kwaliteitsmanagement, interfacemanagement en documentbeheer en verzorgt de voortgangsrapportages intern het waterschap en naar het HWBP. U stuurt het projectbeheersingsteam aan en onderhoudt de contacten met de lijnorganisatie (financiën en control) van het waterschap en bent een professioneel sparringspartner richting het programma management en de IPM-rolhouders.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U geeft leiding aan het programmabeheersingsteam en neemt als IPM-rolhouder deel aan het programma-managementteam.

 • U bent aanspreekpunt en sparringpartner voor de programma manager en IPM-rolhouders en zorgt dat deze in control zijn.

 • U zorgt voor de bewaking van de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de werkzaamheden die door de projectorganisatie, marktpartijen en specialisten wordt uitgevoerd.

 • U zorgt voor het inschakelen van de juiste kennis ten behoeve van het project voor de evaluatie en toetsing van projectbeheersingsaspecten.

 • U draagt zorg voor het informeren van de programmamanager over projectaanpak, -voortgang, -evaluatie en eventuele bestuurlijke aandachtspunten.

 • U draagt zorg voor prioriteiten stellen, voortgang bewaken, controleren en zo nodig bijsturen van activiteiten en producten (inclusief de samenhang tussen beheersaspecten).

 • U zorgt voor het opstellen van voortgangsrapportages en deze bespreken met de opdrachtgever en het HWBP en eventuele derden.

 • U stelt zelf sturingsinformatie op en zorgt dat deze van uitmuntende kwaliteit zijn en geschikt voor aansturing van het dijkversterkingsprogramma, zowel op opdrachtgeversniveau als op programma / IPM-rolhoudersniveau.

Eisen

 • U hebt minimaal hbo werk- en denk niveau.

 • U hebt aantoonbaar in de afgelopen 15 jaar minimaal 8 jaar relevante werkervaring in de rol van manager projectbeheersing van grote / complexe, infrastructurele projecten in de verkennings- en/of planuitwerkingsfase.

Wensen

 • U hebt aantoonbaar relevante werkervaring met de financieringsregeling van het HWBP (Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014).

 • U hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken conform het IPM-rollenmodel en het opbouwen en aansturen van een projectbeheersingsteam.

 • U hebt kennis van en ervaring met het leveren van financiële input voor de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming op basis van overheidsplanning- en control processen, financiële systemen, projectadministraties en Excel waarbij het essentieel is een goede verbinding te leggen tussen de projectinhoud en de vertaling naar de financiële functie.

 • U hebt kennis van en ervaring met de verschillende aspecten van projectbeheersing, zoals:- Risicomanagement (RISMAN-systematiek).

 • Opstellen en werken met risicodossiers.

 • Risicoprofielen en Monte Carlo analyses.

 • Het houden van risicosessies, zowel in groepsverband als individueel.       

 • Planningen (PPI), voortgangsrapportages, capaciteitsplanningen en plannen van aanpak.

 • Totstandkoming en beheersing van SSK-ramingen, kwaliteitsborging, documentbeheer, scopebeheer en interfacemanagement.

Waar?

Venlo / Roermond

Wanneer?

De functie is per november parttime beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 30 september aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten