Accountmanager Implementatieondersteuning Digitale Agenda 2020

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
12-09-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
105
Op locatie
Den Haag
Reacties
3
Bekeken
608
Status
Gesloten
Referentie
16.065

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,
Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform www.ctmsolution.nl/project/king/. Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt. U heeft hier reeds een instructie over ontvangen.. Zowel bedrijven, ZZP-ers, payrollers ed kunnen zich hier in schrijven.
Met vriendelijke groet,
Wendy de Groot


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten

Omschrijving

Vacature: Accountmanager Implementatie- ondersteuning Digitale Agenda 2020

Vacaturenummer: 16.065

Het betreft een viertal tijdelijke opdrachten voor een initiële periode van 3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging, telkens voor 3 maanden tot maximaal eind 2017. Het betreft opdrachten met een verwachte tijdsbesteding van gemiddeld 32 uur per week.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Programma Digitale Agenda 2020

In het programma Digitale Agenda 2020 ondersteunen we gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening:

 1. Open en transparant in de participatiesamenleving

 2. Werken als één efficiënte overheid en

 3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal.

We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend projectportfolio. In het projectportfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven als landelijke initiatieven opgenomen. Daarmee zijn gemeenten beter in staat hun veranderende rol in de informatiesamenleving, slimmer en efficiënter vorm te geven.

Het Programma Digitale Agenda 2020 bestaat uit een aantal clusters

 • GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) die voorziet in standaarden, producten en voorzieningen die deel uitmaken van de basisvoorzieningen waarmee o.a. gemeenten hun primaire processen inrichten;

 • GGI (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Informatievoorzieningen) om gemeentelijke voorzieningen collectief te organiseren en ICT opdrachtgeverschap van gemeenten te versterken op collectieve uitgangspunten;

 • Versterken Innovatievermogen waarin we met gemeenten innoveren via o.a. het online platform depilotstarter.vng;

 • Sturingsinformatie gericht op het benutten en standaardiseren van diverse gegevensbronnen voor overheidssturing en een ontwikkeling naar een data-gedreven gemeenschap;

 • Dienstverlening innovatief standaardiseren waarin we met gemeenten de werkprocessen ten behoeve van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers slim en efficiënt willen verbeteren;

 • Implementatie-ondersteuning; dit cluster is recent toegevoegd. De accountmanager maakt deel uit van dit team. Zie hieronder.

Cluster Implementatie-ondersteuning

Implementatie-ondersteuning levert de door gemeenten gewenste ondersteuning passend bij de lokale gemeentelijke ambitie. Het nieuw te vormen team bestaat primair uit: accountmanagers die zowel strategisch, tactisch en uitvoerend als broker in de regio en KING/ Programma DA2020 optreden en een binnendienst die zowel als vraagbaak, ontwikkelaar van een passend implementatie-instrumentarium en facilitator voor bijeenkomsten optreedt.

Doel van de functie accountmanager

De accountmanager vormt de verbinding tussen het programma Digitale Agenda 2020 en de gemeenten. Het programma DA2020 realiseert langs de drie kernambities projecten die de veranderende rol van gemeenten in de informatiesamenleving ondersteunen. De accountmanager levert de ondersteuning die gemeenten wensen bij het realiseren van hun lokale ambities. De accountmanager stimuleert gemeenten (ook onderling) om slimmer en efficiënter om te gaan met hun opdrachtgeverschap en zichzelf te bekwamen via een beschikbaar instrumentarium en een bijbehorende roadmap. De accountmanager voert zowel strategisch het gesprek over ambities, als tactisch over de inrichting en keuzes in beleid/ plannen en bespreekt de voortgang zo nodig met de uitvoering. De accountmanager is in staat om een aantoonbaar effectief netwerk met gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, shared service centra, representanten van koepels als IMG, VIAG, NVVB, VDP en VGS en marktpartijen in de regio op te zetten en te onderhouden. De accountmanager onderschrijft de ambities en aanpak en is een ambassadeur van het programma DA2020

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Elke accountmanager heeft een werkgebied van ongeveer 90 gemeenten, verdeeld over circa drie provincies. Veel gemeenten werken immers met elkaar samen via samenwerkingsverbanden en/of een andere regionale structuren. De accountmanager maakt een regionale stakeholder-analyse (relevante koepels, marktpartijen, bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingen, shared service centra etc) en brengt per gemeente en/ of samenwerkingsverband zowel de strategisch en beleidsverantwoordelijke(n) als de informatiemanager in beeld. Ook maakt de accountmanager per regio een stand van zaken op, gebaseerd op reeds beschikbare informatie. Hij/ zij rapporteert periodiek over de voortgang van de implementatie en stand van zaken, signaleert bij afwijkingen en verbindt en schakelt gemakkelijk tussen experts en beleidsmakers van gemeenten, koepels en de eigen organisatie. Gemeenten worden bezocht om:

 • met gemeenten lokale ambities op strategisch niveau te verkennen als ook suggesties te doen naar operationele vertaling van plannen;

 • goede voorbeelden van succesvolle implementatie op te halen en met/ onder gemeenten te delen;

 • gewenste dienstverlening te bieden die aansluit bij de lokale ambitie;

 • de gemeente concreet aan te laten sluiten op voorzieningen;

 • te gidsen in het woud van informatie;

 • als broker te fungeren tussen gemeente en interne of externe experts;

Kortom: de accountmanager zit helemaal aan de voorkant van ons proces en is de oren en ogen van ons programma. Je rapporteert over de voortgang aan de programma-manager Implementatie-ondersteuning. Binnen het team van (vooralsnog 4) accountmanagers streven we naar een landelijke verdeling. Bij de teamsamenstelling houden we rekening met een verdeling van expertise en teamrollen.
Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • Aantoonbare recente (afgelopen 5 jaar) ervaring in advisering of accountmanagement m.b.t. relevante domeinen zoals publieksdienstverlening, bestuur, fysiek domein, informatiemanagement of bedrijfsvoering bij voorkeur bij meerdere gemeenten tegelijkertijd, met als doel het verbinden van organisaties;

 • Aantoonbare recente ervaring (laatste 5 jaar) met betrekking tot landelijke projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn;

 • Inhoudelijk goede en actuele kennis (laatste 5 jaar) van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen;

 • Aantoonbare veranderkundige expertise (ervaring, kennis en inzicht);

Gewenst profiel

 • Is bewezen effectief en flexibel op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk: concreet en helder)

 • Is een aanjager en verbinder;

 • Is alert, attent, loyaal en bereid informatie te delen;

 • Bevordert en prioriteert het gesprek over de Digitale Agenda 2020 en stimuleert landelijke standaarden en voorzieningen;

 • Werkt graag in de frontlinie samen met gemeenten, samenwerkingsverbanden, koepels en marktpartijen;

 • Is bekwaam in verandermanagement en organisatiekunde en het begeleiden van organisaties hierin en kan hierbij inspirerend en creatief schakelen tussen inhoud, techniek, proces en relatie;

 • Is vaardig in het hanteren van tegengestelde belangen en schakelt snel in de afstemming met in- en externe gesprekspartners om te komen tot gedragen doelstellingen;

 • Heeft analytisch en creatief vermogen om signalen, ideeën te vertalen naar oplossingsrichtingen en vernieuwingsvoorstellen;

 • Is een aantoonbaar resultaatgerichte netwerker.

Competenties

 • Klantgericht

 • Kwaliteitsgericht

 • Resultaatgericht

 • Initiatiefrijk

 • Kan ‘out-of-the-box’ denken en werken

 • Samenwerkingsgericht

 • Realiteitszin

 • Creatief

 • Communicatief vaardig

Vergoeding en meer informatie

Het betreft vier maal een opdracht voor een initiële periode van 3 maanden met een omvang van gemiddeld 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens met een periode van 3 maanden). We zoeken 4 accountmanagers die verspreid over het land wonen en bij de teamsamenstelling houden we rekening met expertise en teamrollen. De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 13 BBRA. Bij inhuur via een bureau of van een zzp-er wordt een uurtarief gehanteerd dat is afgeleid van deze schaal en passend is bij de omvang en duur van de functie. Het bijpassende inhuurtarief staat vermeld in de vragenlijst, exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten en inclusief laptop en mobiele telefonie. Bij de selectiegesprekken kan deelname aan een rollenspel, simulatie of pitch worden gevraagd.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 30 september tussen 13:00 en 16:30 uur en dinsdag 4 oktober tussen 9:00 en 12:30 uur. Indien nodig vindt later die week een tweede sollicitatieronde plaats. U mag op basis van deze aanvraag twee CV’s aanleveren.

Reageren?

U kunt tot 22-09-2016, 12:00 uur reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  16-09-2016 13:24
  Plaats
  Haarlem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  16-09-2016 15:50
  Plaats
  Voorschoten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-09-2016 19:23
  Plaats
  Bleiswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten