Projectleider Digitale Rechtspraak

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
12-09-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
110
Op locatie
Den Haag
Reacties
6
Bekeken
1043
Status
Gesloten
Referentie
16.064

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,
Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform www.ctmsolution.nl/project/king/. Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt. U heeft hier reeds een instructie over ontvangen.. Zowel bedrijven, ZZP-ers, payrollers ed kunnen zich hier in schrijven.
Met vriendelijke groet,
Wendy de Groot


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2528 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Projectleider Digitale Rechtspraak

(vacaturenummer: 16064)

Het betreft een tijdelijke opdracht van gemiddeld 16 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met mogelijke verlengingen, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016. De mogelijkheid bestaat dat na de eerste drie maanden een inzet van gemiddeld 24 uur per week wordt gevraagd.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Digitale Agenda 2020

In het programma Digitale Agenda 2020 ondersteunen we gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening:
 Open en transparant in de participatiesamenleving
 Werken als één efficiënte overheid
 Massaal digitaal, maatwerk lokaal

We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend projectportfolio gericht op versterken innovatievermogen, dienstverlening innovatief standaardiseren, het realiseren van gemeenschappelijke gemeentelijke functies voor informatievoorziening en implementatie-ondersteuning.
Vanuit de implementatie-ondersteuning ondersteunen we gemeenten bij het aansluiten op landelijke voorzieningen of wetgeving passend bij de lokale ambitie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vraagbaak, het ontwikkelen van implementatie-instrumentarium, het faciliteren van bijeenkomsten of het opstellen van een informatiearchitectuur.

Projectleider Digitale Rechtspraak / KEI

Vanaf 2017 krijgen alle gemeenten te maken met de wet modernisering rechtspraak. Onderdeel hiervan is het verplicht aansluiten op de digitale rechtspraak bezwaar en beroep via een koppelpunt of MijnRechtszaak.nl. Vanuit de rechtspraak is dit project ondergebracht bij het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak). Het effect van deze verandering in de werkwijze rond bezwaar en beroep en de benodigde aanpassingen in de informatievoorziening zijn nog niet bekend.
De projectleider is verantwoordelijk voor het doen van een verkenning naar de effecten van invoering van digitale rechtspraak op de werkprocessen van gemeenten. Die verkenning dient als basis voor het gesprek vanuit een gemeentelijk perspectief tussen VNG/KING en het ministerie van Veiligheid en Justitie over de effecten. Het is tevens de basis voor uitwerken van scenario’s op basis waarvan geduid wordt op welke wijze gemeenten kunnen voldoen aan de verplichting.
De projectleider werkt in opdracht van de portfoliomanager GEMMA om daarmee maximale aansluiting bij de huidige informatiearchitectuur van gemeenten te borgen. Daarbij werkt hij samen met het team Impactanalyses van het programma DA2020 om een eerste beeld van de impact te krijgen.
De projectleider is aanspreekpunt binnen KING voor de diverse betrokkenen en zorgt voor afstemming met een relevant netwerk van gemeentelijke belanghebbenden. Hij organiseert reviews van plannen en ideeën vanuit KEI en zorgt voor een samenhangend beeld vanuit gemeenten en KING.
De projectleider is ook verantwoordelijk zijn voor een formele impactanalyse naar de effecten van de wet modernisering rechtspraak op de informatievoorziening van gemeenten indien hiertoe opdracht vanuit het ministerie van VenJ wordt gegeven. De verkenning dient mogelijk als vertrekpunt voor het verkrijgen van een opdracht voor een impactanalyse.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Aanspreekpunt binnen KING voor de aansluiting van gemeenten op de digitale rechtspraak;

 • Samen met het team impactanalyses en team GEMMA opstellen van een samenhangend beeld van de impact op de informatievoorziening van gemeenten;

 • Duiden van verschillende scenario’s op basis waarvan bepaald wordt op welke wijze gemeenten kunnen voldoen aan de verplichting;

 • Zorgen voor de ontwikkeling van een gedragen projectplan voor de benodigde implementatie-ondersteuning en voorzieningen;

 • Adviseren over de (deel)projecten die nodig zijn om gemeenten op een goede manier aan te laten sluiten op de digitale rechtspraak;

 • In samenspraak met de VNG organiseren van de communicatie naar gemeenten over de aanstaande veranderingen;

 • Mogelijk het (laten) uitvoeren van een formele impactanalyse.

Na besluitvorming mogelijk ook

 • Plannen en bewaken van de uitvoering van het project en deelprojecten (tijd, budget, kwaliteit) en waar nodig interventies plegen;

 • Input leveren voor rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;

 • Coördineren en afstemmen met bij het project betrokken partijen op tactisch niveau;

 • Zorgen voor de toetsing van behaalde resultaten;

 • Borgen van de oplossingen en afspraken in onder andere de GEMMA architectuur;

 • Adviseren over toekomstige projecten.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • Meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van advisering in complexe omgevingen;

 • Ervaring met het aansturen van complexe projecten in een continu veranderende omgeving en daarbinnen in staat om professionals aan te sturen;

 • Recente (afgelopen 5 jaar) kennis van en ervaring met het aansturen van verandertrajecten binnen of samen met de gemeentelijke overheid;

 • Kennis van werkprocessen rondom bezwaar en beroep binnen het gemeentelijk domein;

 • Bij voorkeur een netwerk in / bekend met landelijke partijen zoals VIAG, IMG100.000+, VGS, en rijkspartijen waaronder de departementen BZK, V&J, en medeoverheden Logius;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Aantoonbare kennis van de actuele stand van zaken van gemeenten op het gebied van digitale dienstverlening op strategisch, tactisch en operationeel niveau;

 • Aantoonbare kennis van de Gemeentelijke Modelarchitectuur (GEMMA) en de Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur (NORA).

Competenties

 • Klantgericht en dienstverlenend

 • Omgevingssensitiviteit

 • Resultaatgericht

 • Helicopterview

 • Besluitvaardig

 • Sensitief op groepsdynamieken

 • Proactief

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een initiële periode van 3 maanden met een omvang van gemiddeld 16 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens met een periode van 3 maanden). De mogelijkheid bestaat dat na de eerste drie maanden een inzet van gemiddeld 24 uur per week wordt gevraagd. De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 13 BBRA. Het bijpassende inhuurtarief staat vermeld in de vragenlijst, exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten en inclusief laptop en mobiele telefonie
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de uitvraag.

Opdrachtomschrijving

De projectleider is verantwoordelijk voor het doen van een verkenning naar de effecten van invoering van digitale rechtspraak op de werkprocessen van gemeenten.

Op te leveren resultaten

 • Samen met het team impactanalyses en team GEMMA opstellen van een samenhangend beeld van de impact op de informatievoorziening van gemeenten;

 • In samenspraak met de VNG organiseren van de communicatie naar gemeenten over de aanstaande veranderingen;

 • Mogelijk het (laten) uitvoeren van een formele impactanalyse.

 • Na besluitvorming mogelijk ook

 • Borgen van de oplossingen en afspraken in onder andere de GEMMA architectuur.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 29 september 2016 tussen 13.00 – 17.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek later die week. Indien u binnen 7 dagen na het verlopen van de sluitingsdatum geen reactie heeft ontvangen, behoort u of uw kandidaat in eerste instantie niet tot de best scorende kandidaten.

Reageren?

U kunt tot 22 september 2016, 12:00 uur reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  12-09-2016 18:54
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-09-2016 21:58
  Plaats
  Voorburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  13-09-2016 14:33
  Plaats
  Beverwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-09-2016 12:03
  Plaats
  Krimpen aan de Lek

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-09-2016 12:41
  Plaats
  Nieuw-Vennep

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-09-2016 15:32
  Plaats
  De Bilt

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten