Projectmanager Informatievoorziening

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
14-09-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Nee
Reacties
4
Bekeken
1041
Status
Gesloten
Referentie
20119538

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119538 Tijdelijke inhuur

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een Senior Projectmanager Informatievoorziening.

Profiel Afdeling

Binnen de gemeente Amsterdam voert de afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam.
De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening en gebiedsgericht werken).
Onderdeel van de afdeling IV is het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.

Profiel Opdracht

De afgelopen jaren vestigden zich jaarlijks circa 250 tot 300 volwassen vluchtelingen in Amsterdam. Dit aantal is sinds 2015 echter sterk toegenomen. Door met name de onrust in Syrië en Eritrea en een inhaalslag op de huisvestingstaakstelling wordt rekening gehouden met een jaarlijkse instroom van ongeveer 2.400 vluchtelingen.
Tot nu toe beginnen vluchtelingen hun nieuwe start vrijwel allemaal vanuit een bijstandsuitkering. De Gemeente Amsterdam ziet hen op dat moment als een kwetsbare groep zonder Nederlands netwerk, maar met allerhande zorgen (vestiging, inkomen, gezinshereniging, inburgeringsplicht, zorg, schulden, familie in buitenland en oorlogstrauma’s). Tegelijkertijd is het voor hen juist erg belangrijk om snel in te burgeren. Een intensief taaltraject in combinatie met werk, opleiding of zelfs een eigen onderneming biedt kansen om zo snel én goed mogelijk aan een nieuwe en kansrijke toekomst te beginnen. Op basis van het Beleidskader vluchtelingen 2015-2018 is de gemeente inmiddels gestart met een innovatieve Amsterdamse aanpak, waarbij de vluchteling intensiever en op innovatieve wijze extra ondersteuning krijgt, gericht op duurzame integratie. Dit moet er mede voor zorgen dat een vluchteling niet, of in ieder geval zo kort mogelijk, een beroep moet doen op een bijstandsuitkering.

De afdeling Informatievoorziening Sociaal is op zoek naar een senior projectmanager Informatievoorziening om de volgende projectdoelstellingen te realiseren.

 • Een vastgesteld vluchtelingenproces dat geïmplementeerd gaat worden met de daarbij behorende geautomatiseerde ondersteuning vanuit primaire procesapplicaties van Werk & Inkomen.

 • Een uniforme werkwijze met daarbij behorende werkinstructies voor de betrokken afdelingen.

 • Ingerichte management rapportages in een managementinformatiesysteem, waarbij de programmanager en afdelingsmanagers met minimale tussenkomst van de afdeling IV de beschikking hebben over strategisch (per kwartaal), tactische (maandelijks) en operationele (wekelijks) stuurinformatie.

Op dit moment zijn er verschillende informatiebehoeften, er moet goed in kaart gebracht worden voor welke periode de informatiebehoefte is. Het programma Vluchtelingen loopt tot eind 2017.

Functie eisen

 • U beschikt minimaal over aantoonbaar HBO of academisch werk- en denkniveau, opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO-/WO-diploma (bijvoorbeeld Master of Information Management).

 • U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan binnen het IV/ICT-werkveld waarbij de nadruk ligt op het snijvlak van business en IV en het activeren en betrekken van de business bij projectopdrachten.

 • U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in een gemeentelijke omgeving.

Competenties

 • Analytisch vermogen: je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen en logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten.

 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

 • Resultaatgerichtheid: je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Overtuigingskracht: je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.

Functie Wensen

 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectmatig werken middels de methodiek PRINCE2 en/of IPMA-C.

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan in het sociale domein van één van de G4-gemeenten.

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan in het domein van Werk en Inkomen.

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan ervaring opgedaan met het vakgebied informatie-analyse en data-analyse (Business Intelligence).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

01-10-2016

Duur

12 maanden

Optie op verlenging

-

Inzet

26 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

21-09-2016

Sluitingstijd

12:00 uur

Gesprekken

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  14-09-2016 16:50
  Plaats
  Beuningen Gld.

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-09-2016 22:19
  Plaats
  Heiloo

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  16-09-2016 12:08
  Plaats
  Hoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  16-09-2016 14:26
  Plaats
  Rijsenhout

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten