Informatieanalist

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
14-09-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
1
Bekeken
1303
Status
Gesloten
Referentie
20119541

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere


TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119541 Tijdelijke inhuur

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een Informatie-analist.

Profiel Organisatie

Informatievoorziening Sociaal verzorgt Informatiebeheer, Functioneel beheer en Project- en Informatiemanagement voor het gehele cluster Sociaal van de Gemeente Amsterdam.

Profiel Afdeling

De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening (IV) te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Onderdeel van de afdeling is het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.

Profiel Opdracht

Het Subsidiebureau Amsterdam (SBA) is verantwoordelijk voor het subsidieproces in Amsterdam en heeft daarin een administratieve, coördinerende en faciliterende rol. In 2015 heeft het SBA het Subsidiebeheersysteem (SBS) in gebruik genomen waarmee subsidies volgens het gestandaardiseerd gemeentelijk subsidieproces worden afgehandeld.
In 2016 en 2017 zullen twee bedrijfsonderdelen van de gemeente Amsterdam op het SBS worden aangesloten. Dat zijn Onderwijshuisvesting en Kunstenplan.
Daarnaast zijn voor de doorontwikkeling van het SBS meerdere projecten gepland, waaronder de aansluiting op het Amsterdamse Financiële Systeem (AFS).
In nauwe afstemming met de stakeholders moeten eisen, wensen en benodigde functionaliteiten worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Het resultaat van deze analyse is de start voor het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen in het Subsidiebeheersysteem.

Onder aansturing van de projectleider en de informatiemanager Subsidies en in samenwerking met de functioneel data-analist van Onderwijs en de informatieanalist van DFA (doorontwikkeling financiële administratie waar AFS onder valt), levert de informatieanalist / functioneel data-analist bijdrage aan de realisatie van de genoemde aansluitingen en de doorontwikkeling van het SBS op de volgende manier:

 • Inventariseren en analyseren van data en systemen;

 • In samenhang brengen en beschrijven van business vereisten en/of vertalen in noodzakelijke functionaliteiten (user stories);

 • Beschrijven van gewenste systeeminrichting en strikt noodzakelijk software aanpassingen van het SBS;

 • Opstellen en/of uitwerken van functioneel ontwerp, acceptatiecriteria en dataspecificaties;

 • Beoordelen van de verzamelde gegevens en eisen op noodzaak, haalbaarheid en wenselijkheid, rekening houdend met de invloed van wijzigingen op de bestaande systemen;

 • Rekening houden met de processen die worden ondersteund door aanpalende systemen.

Bepaalde proceskeuzes kunnen leiden tot aanpassingen in andere systemen. Hiervoor moeten steeds duidelijke voorstellen worden gedaan.

Functie eisen

 • U hebt de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met informatie- analyse: het uitvoeren van impact-analyses en het accuraat beschrijven van de gewenste oplossingen en aanpassingen in applicaties.

 • U hebt de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het opstellen het van requirements (bijvoorbeeld middels user cases of user stories) en het maken van functionele ontwerpen.

 • U hebt kennis en ervaring opgedaan met systeemontwikkelingstrajecten, analysemethoden en -technieken, ontwerpmethoden en -technieken en data- en procesmodellering.

Competenties

 • Sterk analytisch vermogen;

 • Proactieve instelling;

 • Goede mondelinge communicatie vaardigheden;

 • Zeer goede schriftelijke communicatie vaardigheden;

 • Klant- en resultaatgericht;

 • Accuraat;

 • Helikopterview en prioriteiten kunnen stellen: De kandidaat heeft het vermogen om vragen / problemen helder en eenduidig te beschrijven en hoofd- en bijzaken goed te kunnen onderscheiden.

Functie Wensen

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan met informatie-analyse bij een grote (semi-)publieke organisatie met minimaal 5.000 fte.

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan in het sociale domein van een van de G4-gemeenten en / of bij een 100.000+ gemeente.

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar kennis van- en ervaring met gemeentelijke processen, zoals subsidieverstrekking opgedaan.

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar kennis van- en ervaring met de verwerking van financiële gegevens.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

03-10-2016

Duur

6 maanden

Optie op verlenging

Maximaal 6 maanden.

Inzet

24 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

21-09-2016

Sluitingstijd

12:00 uur

Gesprekken

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  15-09-2016 07:24
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten