Risicomanager

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
15-09-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Terneuzen
Reacties
0
Bekeken
1160
Status
Gesloten
Referentie
IGB80708192

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2528 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een risicomanager met ervaring met risicomanagement bij een infrastructuurproject zowel tijdens de dialoogfase, tenderfase als de realisatiefase.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Naar aanleiding van dit verdrag, dat op 1 oktober 2008 inwerking is getreden, is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) opgericht. De projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen is 1 van de werkgroepen binnen de VNSC. In de periode 2005-2008 werd in het kader van de Nederlandse MIRT-procedures een verkenningsfase uitgevoerd voor de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Hierbij werden oplossingen verkend en bestudeerd voor de toekomstige problemen met het huidige sluizencomplex in Terneuzen, en de bestaande Westsluis in het bijzonder. Na de verkenning heeft er in de periode 2008-2011 nog nader onderzoek plaatsgevonden (No-Regret fase). Op basis van de resultaten van de verschillende studies uit deze verkenningsfase, werden onderhandelingen gevoerd tussen Nederland en Vlaanderen.

De planuitwerkingsfase werd vanaf medio 2012 tot heden uitgevoerd. Doel van de planuitwerking is het opleveren van een aanbestedingsgereed dossier en het hebben van een Tracébesluit. Het Tracébesluit is in maart 2016 genomen en de marktbenadering is in kwartaal 2 2016 ingezet.
In 2015 is bovendien als beheersmaatregel op de tijdkritische planning van het project de overbruggingsfase gestart die enkele conditioneringswerkzaamheden in de planning naar voren haalt. Nu hiermee de realisatiefase aanstaande is, hebben de Nederlandse en de Vlaamse opdrachtgevers hun gezamenlijke intenties voor deze fase en de daaropvolgende beheer en onderhoudsfase bevestigd in een Verdrag, dat in 2015 is ondertekend en sinds 1 maart in werking getreden.
In de realisatiefase, die binnenkort van start zal gaan, wordt de Nieuwe Sluis gebouwd op basis van het Design & Construct (D&C) contract. Na de aanbesteding en gunning, voorzien in 2017, staat het projectteam, dat conform de IPM systematiek zal worden ingericht, voor de uitdaging de succesvolle realisatie van dit bijzondere project tot stand te brengen.De uitwerking van het project volgt de Werkwijzer Aanleg 2.0 (Rijkswaterstaat) met als doel het invulling geven van uniform werken in en aan projecten, zowel op het niveau van algemene werkwijze, projectstructuur en projectorganisatie.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U zorgt binnen het projectteam ervoor dat iedereen het belang van projectbeheersing onderkent en onderschrijft.

 • U stemt met IPM-rolhouders af over de opzet en het gebruik van managementsystemen en beheersdocumenten.

 • U creëert omstandigheden waaronder de andere projectteamleden gestructureerd nadenken over de risico's.

 • U voert zowel binnen het programma als binnen de afzonderlijke projecten risico sessies uit, op basis waarvan een risicodossier wordt opgesteld.

 • U verbindt financiële consequenties aan de risico's en adviseert de projectmanager hierover.

 • U geeft binnen het programma structuur aan het risicomanagement en creëert een collectief bewustzijn ten aanzien van het risicomanagement.

 • U zorgt ervoor dat de organisatie haar projecten kan beheersen.

 • U zorgt ervoor dat het projectteam of meerdere projectteams het project gestructureerd kan beheersen. In dit kader stelt u een projectbeheersingsplan op en voert u dat uit.

 • U levert tijdig volledige en juiste managementinformatie aan en adviseert de projectmanager en de andere IPM-rolhouders over de opzet, kwaliteit en werking van hun managementsystemen.

 • U streeft naar uniformiteit. Op basis van uw adviezen worden beslissingen over beheersmaatregelen genomen.

 • U inventariseert, analyseert, monitort deze maatregelen en stelt ze vast voor het totale projectbeheersingsproces van project(en).

 • U trekt aan de bel bij de opdrachtgever als het gaat om scope of bij de verantwoordelijk vakdirecteur als het gaat om inhoud en kwaliteit op het moment dat u onverantwoorde projectrisico’s signaleert.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding met affiniteit voor techniek.

 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring als risicomanager.

 • U heeft ervaring met risicomanagement van met dit project qua omvang en complexiteit vergelijkbaar infrastructuurproject zowel tijdens de dialoogfase, tenderfase als de realisatiefase.

 • U bent bekend met werken binnen een bestuurlijke alliantie / samenwerking.

 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring in het begeleiden van complexe projecten.

 • U hebt aantoonbare ervaring binnen Relatics, RISMAN en GRIP.

 • U hebt aantoonbare kennis en ervaring met de systematiek van systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

 • U bent per direct beschikbaar.

Wensen

 • U hebt aantoonbare ervaring met de dialoogfase tijdens een concurrentiegerichte dialoog.

 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het werken in een grensoverschrijdende context.

 • U hebt aantoonbare kennis van deze functie relevante wet- en regelgeving, (beleids)kaders en de Rijkswaterstaatstandaarden.

 • U hebt aantoonbare kennis van de huidige situatie (risicoprofiel) op en rond het Sluizencomplex in Terneuzen.

Waar?

Terneuzen en Bergen op Zoom

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 26 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2017 . U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 23 september aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten