Senior adviseur informatiepunt omgevingsrecht

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
15-09-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Rijswijk
Reacties
0
Bekeken
1189
Status
Gesloten
Referentie
IGB80709050

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een senior adviseur met aantoonbare ervaring met het opzetten van informatiepunten (met een helpdesk en website) binnen de overheid.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

U bent werkzaam voor de afdeling Implementatie Omgevingswet InfoMil. De afdeling Implementatie Omgevingswet InfoMil verbindt beleid en uitvoering op het gebied van omgevingsregelgeving en de uitvoering van omgevingsregelgeving binnen de Rijkswaterstaat organisatie. Daarnaast stimuleert de afdeling een integrale benadering van de omgevingsregelgeving, ontwikkelt en ontsluit kennis benodigd voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de omgevingsregelgeving en draagt kennis over aan opdrachtgevers (IenM, RWS en decentrale partners) en doelgroepen (voornamelijk overheden en indirect bedrijven en burgers) waardoor overzicht en samenhang wordt gecreëerd.

De afdeling maakt onderdeel uit van Kenniscentrum InfoMil, dat al sinds 1995 het centrale informatiepunt voor wet- en regelgeving is binnen het omgevingsdomein. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en uitvoering. InfoMil is de plaats waar de informatie over omgevingswet- en regelgeving wordt gebundeld en verspreid. Het is de plaats voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers van ministeries en de beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen en milieudiensten.

Waar omgevingsrecht eerder altijd vanuit sectoren is ontwikkeld, wordt nu het omgevingsrecht integraal ontworpen. Vijftien wetten gaan geheel of grotendeels op in het eerste wetsvoorstel van de Omgevingswet. Van nog eens 8 wetten zijn de gebiedsgerichte onderdelen bij elkaar gebracht. Zeker 10 andere wetten kunnen bij volgende wetswijzigingen integreren in de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de nieuwe wet in voorzien in 2018. Overheden moeten vanaf dat moment de nieuwe wet- en regelgeving kunnen toepassen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Daarom is al in 2015 het interbestuurlijk programma Aan de slag met de Omgevingswet gestart.

In 2018 is er 1 Omgevingswet en 1 publiek Informatiepunt voor het Omgevingsrecht. Dit Informatiepunt voert regie op de vakinformatie die de overige gespecialiseerde publieke informatiepunten verstrekken. Het Informatiepunt ontsluit informatie over de werking en toepassing van de wet- en regelgeving, de digitale voorzieningen, implementatieproducten en de uitvoeringspraktijk. Het project omvat de opzet van de 3 onderdelen: een landelijke helpdesk (vraag beantwoording), een kennisportaal (website / informatieverstrekking) en een klachten meldpunt.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U ondersteunt de deelprojectleider Samenwerkingsafspraken en neemt deel aan het deelprojectteam samenwerkingsafspraken.

 • U maakt vervolgafspraken voor het samenwerkingsdocument ten behoeve van de samenwerking van de IP-partners (het Informatiepunt een partnerschap met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten). Het gaat hierbij om een nadere uitwerking van de bijlage bij het samenwerkingsdocument dat ondertekend is door de IP-partners op 21 juni jongstleden, het verzamelen van de basisafspraken vanuit de verschillende deelprojecten over dienstverlening, afbakening, informatiedomein en verzorgingsdomein, kanaalgebruik, werkprocessen, systemen ter ondersteuning van gebruik website en helpdesk, kwaliteit, bereikbaarheid et cetera.

 • U onderhoudt contacten met de IP-partners. De vertaling van de specifieke wensen naar concrete afspraken worden opgenomen in de samenwerkingsbijlage.

 • U stelt een tijdpad/Plan van aanpak op voor de periode tot 1 oktober 2016 en de periode 1 oktober 2016-1 oktober 2017.

 • U organiseert een of meer bijeenkomsten, waarbij de samenwerkingspartners worden uitgenodigd om input op het conceptbijlage te geven.

 • U laat mede de bijlage opstellen van de samenwerkingsovereenkomst (is op te leveren resultaat) waarin alle punten worden toegelicht, klaar ter ondertekening door de betrokken partijen.

 • U laat de afspraken accorderen door de IP-partners en door de kern IP.

 • U ondersteunt de projectleider door het onderhouden van contacten met interne en externe partners.

 • U levert een bijdrage aan voorstellen richting DT WVL en Programmaraad.

 • U rekent de raming door van de capaciteit en materieel op basis van nieuwe aannames.

Eisen

 • U hebt een afgeronde doctoraal of master opleiding.

 • U beschikt aantoonbar over een relevant netwerk binnen het domein rijksoverheid en gemeenten.

 • U hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbaar meerdere opdrachten uitgevoerd in het adviseren van overheidsorganisaties over het inrichten van informatiepunten en websites op strategisch en tactisch niveau.

 • U hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbaar meerdere opdrachten uitgevoerd met business cases en rekenmodellen in complexe projectenruimte ervaring in het adviseren binnen verschillende doelgroepen en werkgebieden.

 • U beschikt aantoonbaar over kennis van relevante ICT en Processen in publieksvoorlichting en digitale dienstverlening bij de overheid.

 • U beschikt aantoonbaar over relevante kennis van kwaliteitsborging, gebruikersonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek, monitoring en rapportages.

 • U hebt een afgeronde COPC (Customer Operations Performance Center) opleiding.

 • U bent in staat op verschillende niveaus belangen te behartigen en te communiceren met verschillende stakeholders binnen en buiten het project.

Wensen

 • U hebt aantoonbaar ervaring bij de vorming van het Informatiepunt Omgevingswet.

 • U hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbaar opdrachten succesvol uitgevoerd waarbij het opzetten of verbeteren van informatiepunten en/of helpdesks voor een breed publiek (burgers en ondernemers) binnen het publieke domein de kern van de opdracht was.

 • U hebt aantoonbaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met projecten gericht op bewustwording of gedragsverandering bij verschillende doelgroepen (burgers en professionals).

 • U hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbaar opdrachten succesvol uitgevoerd binnen het I en M domein in relatie tot de Omgevingswet.

 • U hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbaar opdrachten succesvol uitgevoerd waarbij het realiseren van samenwerking tussen verschillende publieke en private partijen de kern van de opdracht was.

Waar?

Rijswijk

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2016, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór maandag 26 september aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten