Projectmanagement Ondersteuner

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
20-09-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
65
Op locatie
Den Haag
Reacties
10
Bekeken
1346
Status
Gesloten
Referentie
16.067

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,
Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform www.ctmsolution.nl/project/king/. Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt. U heeft hier reeds een instructie over ontvangen.. Zowel bedrijven, ZZP-ers, payrollers ed kunnen zich hier in schrijven.
Met vriendelijke groet,
Wendy de Groot


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2544 opdrachten

Omschrijving

TIJDELIJKE OPDRACHT

PMO (PROJECTMEDEWERKER)

(Opdrachtnummer

16.067)

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (zzp’er, via bureau of detachering) per zo spoedig mogelijk voor een initiële periode tot het einde van het lopende kwartaal met een mogelijke verlenging van telkens drie maanden. De omvang is gemiddeld 20 uur per week.

OVER KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ict-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

INRICHTING VAN DE ORGANISATIE

KING bestaat uit twee inhoudelijke afdelingen, Inzicht & Sturingsadvies en E-diensten. Daarnaast voert KING werkzaamheden uit in het kader van het programma Digitale Agenda 2020. Binnen het programma is sprake van verschillende projecten die nauw verweven zijn met de staande organisatie van KING.
Ter ondersteuning van die projecten zoekt KING een PMO’er die in eerste instantie inzet zal leveren op het terrein van de Omgevingswet, maar ook ter ondersteuning van andere projecten kan worden ingezet.

Over Inzicht & Sturingsadvies

De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturings)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleid, ontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website www.waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling en de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Over E-diensten

De afdeling E-diensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten Gemeentelijk Model Architectuur (GEMMA), de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling E-diensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie ‘Basisregistratie Personen’ en de Digitale Agenda. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Over de Digitale Agenda 2020

In het programma Digitale Agenda 2020 ondersteunen we gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening:
 Open en transparant in de participatiesamenleving
 Werken als één efficiënte overheid
 Massaal digitaal, maatwerk lokaal

We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend projectportfolio gericht op het versterken van innovatievermogen, het innovatief standaardiseren van de dienstverlening, het realiseren van gemeenschappelijke gemeentelijke functies voor informatievoorziening en het ondersteunen bij implementatie.
Vanuit de implementatie-ondersteuning helpen we gemeenten bij het aansluiten op landelijke voorzieningen of het afstemmen van de lokale ambitie op wetgeving. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een vraagbaak, het ontwikkelen van een implementatie-instrumentarium, het faciliteren van bijeenkomsten of het opstellen van een informatiearchitectuur.

Over de Omgevingswet

Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en onder aansturing door Rijkswaterstaat het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ gestart. Onderdeel daarvan is het deelprogramma ‘Invoering en Digitalisering’: de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet.
De VNG is al geruime tijd bezig met de voorbereiding hiervan via het project ‘Invoering’. Hierin is informatievoorziening één van de aandachtsgebieden.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De PMO’er biedt ondersteuning aan zowel programma’s en projecten als aan lijnactiviteiten binnen de afdelingen van KING. In dat kader werkt de PMO’er nauw samen met andere PMO’ers en met het secretariaat van KING. Inhoudelijke aansturing vindt plaats door de projectleider(s). De werkzaamheden van de PMO’ers worden gecoördineerd door de Officemanager.

Verantwoordelijkheden

 Agendabeheer en afspraken plannen
 Postbehandeling en –verwerking
 Opstellen en bewaken van actielijsten
 Opstellen van rapportages
 Voorbereiden, notuleren en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten
 Organiseren en coördineren van activiteiten en evenementen
 Uitwerken van vastgestelde afspraken
 Knelpunten signaleren en verbetervoorstellen doen
 Contacten met stakeholders onderhouden
 Beheer, bewerken en archiveren van (digitale) bestanden

Competenties

 Dienstverlenend
 Pro-actief
 Teamspeler
 Klantgerichtheid
 Kwaliteitgerichtheid
 Resultaatgerichtheid
 Samenwerking

Gewenst

 MBO werk- en denkniveau
 Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen
 Ruime ervaring als PMO
 Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van PMO-werkzaamheden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld en/of met grotere programma’s bij complexe (overheids)instellingen
 Ondersteunen van projecten en programma’s met een informatiekundige doelstelling en met meerdere stakeholders
 Affiniteit met het omgevingsdomein
 Ervaring met Sharepoint en Copernica
 Bekendheid met Prince2-terminologie
 Kandidaat is beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

OPDRACHTOMSCHRIJVING

Het ondersteunen van projecten en programma’s binnen KING.

 • Verzamelt, neemt op, ordent en verwerkt relevante informatie

 • Stemt activiteiten van zichzelf (en van anderen) op elkaar af en bepaalt hierin volgorde, zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden.

 • Verricht werkzaamheden met een grote mate van accuratesse.

 • Verwerkt gegevens en/of verricht handelingen met een grote mate van precisie.

VERGOEDING EN MEER INFORMATIE

Het betreft een tijdelijke opdracht per zo spoedig mogelijk voor een initiële periode tot het einde van het lopende kwartaal met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale vergoeding staat vermeld in de vragenlijst. Het daar genoemde bedrag is exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan ervan uit dat de kandidaat gebruik zal maken van zijn/haar eigen telefoon en laptop.

PROCEDURE

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 5 oktober 2016 tussen 14:00 en 17:00 uur. Op basis van die gesprekken kunnen twee kandidaten worden geselecteerd voor een tweede gesprek. Indien u binnen 7 dagen na het verlopen van de sluitingsdatum geen reactie heeft ontvangen, behoort u of uw kandidaat in eerste instantie niet tot de best scorende kandidaten.

REAGEREN

U kunt tot 30 september 12.00 uur reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


10 reacties

 • Datum
  20-09-2016 13:43
  Plaats
  Doorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-09-2016 13:50
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-09-2016 15:01
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-09-2016 21:58
  Plaats
  PURMEREND

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-09-2016 10:30
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-09-2016 16:53
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-09-2016 13:10
  Plaats
  Wapenveld

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  28-09-2016 13:40
  Plaats
  Rijsenhout

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-09-2016 14:10
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  02-10-2016 21:43
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten