Projectmanagement Ondersteuner

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
20-09-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
5
Bekeken
1543
Status
Gesloten
Referentie
20119566

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


Omschrijving

Aanvraag 20119566 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn we op zoek naar een Projectmanagement Ondersteuner.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ict-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Inrichting van de Organisatie

KING bestaat uit twee inhoudelijke afdelingen, Inzicht & Sturingsadvies en E-diensten. Daarnaast voert KING werkzaamheden uit in het kader van het programma Digitale Agenda 2020. Binnen het programma is sprake van verschillende projecten die nauw verweven zijn met de staande organisatie van KING. Ter ondersteuning van die projecten zoekt KING een PMO’er die in eerste instantie inzet zal leveren op het terrein van de Omgevingswet, maar ook ter ondersteuning van andere projecten kan worden ingezet.

Over Inzicht & Sturingsadvies

De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturings)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleid, ontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website www.waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling en de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Over E-diensten

De afdeling E-diensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten Gemeentelijk Model Architectuur (GEMMA), de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling E-diensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie ‘Basisregistratie Personen’ en de Digitale Agenda. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING.

Over de Digitale Agenda 2020

In het programma Digitale Agenda 2020 ondersteunen we gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening:

 • Open en transparant in de participatiesamenleving

 • Werken als één efficiënte overheid

 • Massaal digitaal, maatwerk lokaal

We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend projectportfolio gericht op het versterken van innovatievermogen, het innovatief standaardiseren van de dienstverlening, het realiseren van gemeenschappelijke gemeentelijke functies voor informatievoorziening en het ondersteunen bij implementatie. Vanuit de implementatie-ondersteuning helpen we gemeenten bij het aansluiten op landelijke voorzieningen of het afstemmen van de lokale ambitie op wetgeving. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een vraagbaak, het ontwikkelen van een implementatie-instrumentarium, het faciliteren van bijeenkomsten of het opstellen van een informatiearchitectuur.

Over de Omgevingswet

Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en onder aansturing door Rijkswaterstaat het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ gestart. Onderdeel daarvan is het deelprogramma ‘Invoering en Digitalisering’: de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet. De VNG is al geruime tijd bezig met de voorbereiding hiervan via het project ‘Invoering’. Hierin is informatievoorziening één van de aandachtsgebieden.

Doel van de Functie

De PMO’er biedt ondersteuning aan zowel programma’s en projecten als aan lijnactiviteiten binnen de afdelingen van KING. In dat kader werkt de PMO’er nauw samen met andere PMO’ers en met het secretariaat van KING. Inhoudelijke aansturing vindt plaats door de projectleider(s). De werkzaamheden van de PMO’ers worden gecoördineerd door de Officemanager.

Opdracht Omschrijving

Het ondersteunen van projecten en programma’s binnen KING.

 • Verzamelt, neemt op, ordent en verwerkt relevante informatie

 • Stemt activiteiten van zichzelf (en van anderen) op elkaar af en bepaalt hierin volgorde, zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden.

 • Verricht werkzaamheden met een grote mate van accuratesse.

 • Verwerkt gegevens en/of verricht handelingen met een grote mate van precisie.

Verantwoordelijkheden

 • Agendabeheer en afspraken plannen

 • Postbehandeling en –verwerking

 • Opstellen en bewaken van actielijsten

 • Opstellen van rapportages

 • Voorbereiden, notuleren en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten

 • Organiseren en coördineren van activiteiten en evenementen

 • Uitwerken van vastgestelde afspraken

 • Knelpunten signaleren en verbetervoorstellen doen

 • Contacten met stakeholders onderhouden

 • Beheer, bewerken en archiveren van (digitale) bestanden

Functie eisen

 • MBO werk- en denkniveau

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen

 • Ruime ervaring als PMO

 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van PMO-werkzaamheden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld en/of met grotere programma’s bij complexe (overheids)instellingen

 • Ondersteunen van projecten en programma’s met een informatiekundige doelstelling en met meerdere stakeholders

 • Affiniteit met het omgevingsdomein

 • Ervaring met Outlook, Word, PowerPoint, Excel

 • Ervaring met Sharepoint en Copernica

 • Bekendheid met Prince2

Competenties

 • Dienstverlenend

 • Pro-actief

 • Teamspeler

 • Klantgericht

 • Kwaliteitgericht

 • Resultaatgericht

Overige eisen

 • Je maakt gebruik van je eigen mobiele telefoon en laptop.

 • Je bent beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

medio oktober

Duur

3 maanden+

Optie op verlenging

Ja, per 3 maanden

Inzet

20 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

29-09-2016

Sluitingstijd

09:00 uur

Gesprekken

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  21-09-2016 12:17
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-09-2016 17:43
  Plaats
  Capelle a/d IJssel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-09-2016 13:01
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-09-2016 22:33
  Plaats
  Vleuten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-09-2016 12:04
  Plaats
  Leiden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten