Angular Ontwikkelaar

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
22-09-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Almelo
Reacties
0
Bekeken
350
Status
Gesloten
Referentie
20119575

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 243 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119575 Tijdelijke inhuur

Voor Justid zijn we op zoek naar een Angular Ontwikkelaar

Beschrijving directie/afdeling

De opdracht vindt plaats binnen de directie Technologie van Justid, in opdracht van de directie Operatie. De afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is Ontwikkeling.
Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst. De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 4 teams voor 4 verschillende applicaties. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte.
Via het JDS-systeem voorziet Justid haar ketenpartners van historische en actuele informatie over personen en zaken in de strafrechtsketen. Het betreffen misdrijven en een groot aantal overtredingen. Misdrijven en een groot aantal overtredingen worden geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS).

Het uittreksel justitiële documentatie (het strafblad) geeft inzicht in

 • of de betrokken persoon eerder met Justitie in aanraking is geweest;

 • voor welke strafbare feiten deze verdacht is (geweest);

 • welke strafrechtelijke beslissing is genomen;

 • welke straffen/maatregelen/voorwaarden daarbij zijn opgelegd;

 • wanneer deze straffen/maatregelen zijn uitgevoerd en op welke manier.

Delicten die geregistreerd worden in het Justitieel Documentatiesysteem

 • Misdrijven (die door het Openbaar Ministerie in behandeling zijn genomen);

 • Overtredingen (mits een (voorwaardelijke) beslissing OM of ZM met een taakstraf, vrijheidsstraf, geldboete (groter dan 100 Euro));

 • Specifieke overtredingen met betrekking tot openbare orde, fraude, zeden, ambtsovertredingen.

Daarnaast worden onherroepelijke vonnissen vanuit een EU-lidstaat of verdragsland van personen met een Nederlandse nationaliteit opgenomen in de Justitiële Documentatie.

Beschrijving werkzaamheden

Je draagt bij aan het bouwen van Angular 2.0-schermen, specifiek ten behoeve van het aansluiten van gemeenten op het JDS. De bedoeling is dat zij zelf aanvragen voor een uittreksel natuurlijk persoon digitaal gaan indienen, waar dit voorheen via briefwisseling gebeurde. De applicatie die dit proces ondersteunt, dient te worden gerealiseerd, waarvoor eigen interne capaciteit ontbreekt.
Ontsluiting via Angular2-schermen, met bijbehorende WEB-/REST-services. Aansluiting schermen en services op de backend.
Daarnaast draag je bij aan het opzetten van generieke bouwblokken en componenten voor deze Angular 2.0-schermen, zodat andere teams binnen Ontwikkeling hiervan hergebruik kunnen maken. Ook hergebruik je zelf elementen en basisvoorzieningen die in een ander ontwikkelteam reeds zijn opgezet, zodat een consistent gebruik en inzet van Angular2, inclusief web-/restservices, wordt gerealiseerd. De Rijkshuisstijl dient hierbij te worden toegepast.
Tevens (bouw)test je de geleverde componenten en tevens het geheel aan schermfunctionaliteit, met herhaalbare geautomatiseerde bouwtests die deel uitmaken van het automatische deployment proces. Je ondersteunt de testers eveneens.

Om tot de genoemde standaardisatie en generieke componenten te komen overleg je veelvuldig met de andere ontwikkelaars en de acceptanten. Je draagt dan ook bij aan vastleggen van de gekozen genericiteit en het uitdragen daarvan (middels beschrijving en mondelinge overdracht) aan de andere ontwikkelaars.

Functie eisen

 • Diploma IT-opleiding op HBO niveau.

 • 5 jaar kennis en ervaring met het werken in Agile teams, scrummatig werkend.

 • 5 jaar aantoonbare ervaring met Angular 1.x.

 • Ervaring met Angular 2.0.

 • 5 jaar aantoonbare ervaring met het bouwen van web- en REST-services.

Functie wensen

 • Ervaring in het werken in een Oracle 12 ontwikkelomgeving.

 • Kennis van Parasoft als testtooling, of vergelijkbare tooling tbv automatisering van (bouw)tests.

 • Ruime ervaring met continuous integration en (geautomatiseerde) bouwtests.

 • Ruime ervaring met marktconforme tooling zoals SVN, Hudson/Jenkins etc.

Competenties

 • Communicatief vaardig ivm kennisoverdracht naar de collega-ontwikkelaars die minder bedreven zijn in Angular2.

 • Gedrevenheid en toont “werklust” vanuit de druk die is ontstaan op de deadlines, komt zelf met ideeën hoe de productiviteit in het team omhoog kan en draagt fanatiek bij

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Almelo

Startdatum

10-10-2016

Duur

3 maanden (indicatief)

Optie op verlenging

Ja

Inzet

36 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

29-09-2016

Sluitingstijd

09:00 uur

Gesprekken

week 40/41

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten