senior programma planner

Intermediair
KPN Consulting
Geplaatst op
30-09-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
0
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
1479
Status
Gesloten
Referentie
64415 MK

Afrondingstoelichting

Goedemiddag,

We hebben ervoor gekozen om een kandidaat te selecteren die de speciek uitgevraagde kennis heeft. In ieder geval dank voor jullie interesse.

Mvg,
Marcel van Kralingen


Omschrijving

Doel van de functie

Het Programma Implementatie Omgevingswet (IOW) is complex en dynamisch. De implementatie van de Omgevingswet is een majeure opgave onder een hoge tijdsdruk. Er zijn talloze risico’s die succesvolle en tijdige implementatie in de weg kunnen staan. Goed planningsmanagement is dan ook van groot belang. De Programmaplanner is binnen het deelprogramma Digitaal Stelstel Omgevingswet (IOW) van programma IOW verantwoordelijk voor de coördinatie op de totstandkoming en bewaking van het planningsmanagement-proces en de integrale programmaplanning. De Planner draagt zorg voor het opzetten en inregelen van het proces planningsmanagement, legt dit proces vast en zorgt voor de planning. Het deelprogramma DSO zoekt daarom een ervaren en bewezen Senior Programmaplanner. De kandidaat die wij zoeken:

 • ziet en doorgrond vanuit ervaring en vanuit verschillende invalshoeken situaties met impact op de planning;

 • signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig);

 • houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen, kent het krachtenveld en stemt stijl en toon af op de situatie en doelgroep;

 • oefent invloed uit op de juiste organisatieniveaus / in de juiste gremia.

Resultaatgebieden

 • Het in samenwerking met collega planners (laten) vaststellen en het vastleggen van het planningsmanagementproces. Aanvullend het implementeren van planningsmanagementprocessen binnen het deelprogramma DSO;

 • Opstellen initiële integrale deterministische planning en probabilistische risicoplanning voor het deelprogramma DSO m.b.v. daartoe geëigende softwarepakketten (Primavera);

 • Maandelijks genereren probabilistische voortgangsplanning (bijv. d.m.v. Monte Carlosimulatie / PPI-analyse) op basis van de relevante tijdsrisico’s ter bepaling van de trefzekerheid van (deel)programmamijlpalen.

 • Voor het onderwerp planning een bijdrage leveren aan de op te stellen 2-wekelijkse-, maandelijkse- en kwartaal voortgangsrapportages alsmede overige rapportages ten behoeve van sturing en verantwoording.

 • Bij opgetreden achterstand in de planning voorstellen doen voor scenario’s die het mogelijk maken weer op het oorspronkelijke pad te komen.

 • Toetsen planningen en claims m.b.t. tijd van derden / opdrachtnemers en rapporteren bevindingen.

 • Periodiek voeren van bilaterale gesprekken met en het uitdagen van de Programmamanager / Domeinmanagers/ Projectmanagers/ Manager Programmabeheersing/Programmateamleden over de voortgang van de werkzaamheden en knelpunten, de hoofdlijnen van de planning, het kritieke pad, risico’s/knelpunten en haalbaarheid.

 • Het kernteam en de andere (onderliggende) teams informeren en adviseren over de actuele planning en ondersteunen bij strategische besluitvorming, bijvoorbeeld bij ingrijpende contract- en scopewijzigingen. U stelt hiertoe adviesmemo’s op, onderbouwd met een PPI-planning van verschillende scenario’s.

 • Afstemming met de risicomanager/issuemanager, al dan niet in samenspraak met het verantwoordelijke programmateamlid, over risico’s en issues m.b.t. het beheeraspect tijd.

 • Input leveren aan de voorbereiding, uitvoering en verwerking van risicosessies, al dan niet gecombineerd met planningssessies.

Kennis en ervaring

 • WO werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde, voor het werkgebied relevante HBO opleiding;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare specifieke toegepaste kennis van en ervaring met complexe deterministische en probabilistische planningen en het gebruik van de planningspakket Primavera;

 • Ervaring met ICT-projecten en als Adviseur Planningsmanagement op project- en/of programmaniveau;

 • Praktische ervaring met projectmatig werken;

 • Kennis van en vaardigheid in projectmanagementmethoden, zoals PRINCE2, maar bijv. ook Agile/Scrum;

 • Recente ervaring met het beschrijven en implementeren van processen en methodieken binnen een programma;

 • Betrouwbaar en gewend met vertrouwelijke informatie om te gaan en te beheren;

 • Ervaring met afstemmingsprocessen

 • Ervaring met het opstellen van rapportages op (deel)programmaniveau;

De ervaring en deskundigheid van de functionaris(sen) voor de gevraagde producten dient te worden aangetoond middels een recente C.V.

Meest essentiële competenties

 • Voortgangscontrole: Tussentijds eigen activiteiten én die van anderen op inhoud en voortgang controleren. Afwijkingen signaleren en zo nodig bijsturen.

 • Doorzettingsvermogen / durf: Hij/zij is in staat om anderen te blijven stimuleren om wijzigingen in de planning actief te bespreken. Hij/zij durft anderen aan te spreken op zijn/haar werkzaamheden.

 • Initiatief / zelfstandig: De capaciteit hebben om uit zich zelf te handelen. Pakt relevante werkzaamheden als vanzelfsprekend op.

 • Accuraat: Legt afspraken en besluiten m.b.t. (wijzigingen in) de planning vast volgens de afspraken in het programma en voert overleg met de verantwoordelijke voor het wijzigingenbeheer. Hij/zij legt afspraken, besluiten e.d. welke samenhangen met de planning vast en weet deze terug te vinden.

 • Analytisch vermogen: Hij/zij kan een probleem, situatie of proces ontleden in onderdelen en begrijpt de oorzaken en herkomst ervan. Hij/zij begrijpt de samenhang tussen verschillende werkpakketten. Hij/zij loopt vooruit op en herkent situaties, verhoudingen en omstandigheden die kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Inzet

Betreft 36 uur per week

Sluitingsdatum

05-10-2016

Sluitingstijd

17.00

Indicatie intakegesprek

Zsm
Hoe dient uw aanbieding verzorgd te zijn
•CV in Word-formaat
•Motivatie afgestemd op de functie eisen.
•Beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen).
•Uurtarief (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
•Aanbiedingen op basis van exclusiviteit,
•Na ontvangst van de aanbieding ontvangt u zo snel mogelijk een reactie, via de mail of telefoon.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  01-10-2016 12:07
  Plaats
  IJzendoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  06-10-2016 09:19
  Plaats
  Maurik

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten