Adviseur/Beheerder Applicatie Portfolio Management

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
05-10-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
388
Status
Gepauzeerd
Referentie
20119622

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 157 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119622 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur/Beheerder APM (Applicatie Portfolio Management)

Beschrijving Opdrachtgever

Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ), Bestuursdepartement (BD), Directie Informatisering en Inkoop (DI&I)

Organisatie omschrijving
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Beschrijving directie/afdeling

De directie Informatisering & Inkoop (35 medewerkers) is verantwoordelijk voor de VenJ-brede ICT-infrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de VenJ-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor VenJ in huis. Daarnaast formuleert DI&I VenJ-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop.

Afdeling omschrijving

Het team programma - en projectmanagement verwerft, ontwikkelt en implementeert gemeenschappelijke voorzieningen en zorgt ervoor dat deze voorzieningen verder op strategisch, tactisch en operationeel niveau worden geoptimaliseerd en in beheer genomen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Applicatie portfolio (AP) is een gezaghebbend overzicht (volledig en correct) van systeemcomponenten met relevante gegevenselementen (inclusief de elementen die worden uitgewisseld met de keten) binnen de onderdelen / VenJ. APM is hier de coördinatie op niveau van VenJ om dit resultaat neer te zetten in samenspraak met de onderdelen van VenJ.

Wat houdt de functie Senior Adviseur / Beheerder APM in

 • Coördineren Applicatie Portfolio VenJ

 • Registratie en onderhoud relevante AP gegevens

 • Beheren AP metamodel (definities, werkwijze beheer, werkinstructies)

 • Vraagbaak / advies over APM

 • Vraagbaak / advies over model Applicatie Rationalisatie

 • Inventariseren en coördineren groeipad AP – info behoeften van verschillende stakeholders

 • Monitoren en begeleiden van de onderdelen bij de invoering van het Applicatie Portfolio

 • Rapporteren aan Coördinatoren AP onderdelen, CTO’s, CIO’s en DI&I MT

 • Deelname aan gebruikersoverleg Rijk APM

 • Coördineren Tactisch beheer voorziening AP

Functie Eisen (knock-out Criteria)

 • Afgeronde WO-opleiding

 • Minimaal 2 jaar ervaring met APM

 • Minimaal 5 jaar ervaring met relevante ICT

 • Kunnen coördineren, voorzitten, schrijven

 • Kennis van Applicatie Rationalisatie, beheer van modellen, beheer algemeen

 • Minimaal 6 maanden ervaring met ITIL, Prince2, Applicatie Portfolio Management, Applicatie Rationalisatie, beheer algemeen, coördinatie.

Functie wensen

 • Meerjarige ervaring met Prince2

 • Meerjarige ervaring met ITIL

 • Meerjarige ervaring met Applicatie Portfolio’s

 • Meerjarige ervaring als Senior adviseur / Beheerder APM

 • Meerjarige ervaring met registratie en onderhoud relevante AP gegevens

 • PRINCE2 certificaat

 • ITIL certificaat

 • Ervaring binnen overheidsorganisaties

Competenties

 • Analyseren

 • Creativiteit

 • Netwerken

 • Omgevingsbewustzijn

 • Overtuigingskracht

 • Plannen en organiseren

Aanvullende competenties

 • Is in staat om planning en werkzaamheden aan te passen indien de omstandigheden in de omgeving daar om vragen.

 • Maakt een planning, stelt prioriteiten en stemt deze af met de opdrachtgever.

 • Komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen.

 • Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen.

 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties.

 • Benut op het juiste moment het netwerk om organisatiedoelstellingen te bereiken.

 • Benadert de juiste personen voor steun en medewerking.

 • Houdt in de adviezen en bij de producten rekening met relevante ontwikkelingen.

 • Laat blijken op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen en trends

 • Kent de regels en procedures, maar zoekt zo nodig de grenzen van wat mogelijk is.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

01-11-2016

Duur

12 maanden

Optie op verlenging

12 maanden

Inzet

24 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

14-10-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

week 42

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  05-10-2016 13:09
  Plaats
  Voorburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten