Ontwikkelaar Angular 2.0 schermen

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
07-10-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Almelo
Reacties
1
Bekeken
548
Status
Gesloten
Referentie
20119637

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 243 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119637 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn we op zoek naar een Ontwikkelaar Angular 2.0 schermen

Omschrijving organisatie

De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Wat is het integer en integraal persoonsbeeld?
Integer persoonsbeeld Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.

Integraal persoonsbeeld

Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.

Beschrijving directie/afdeling

De opdracht vindt plaats binnen de directie Technologie van Justid, in opdracht van de directie Operatie. De afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is Ontwikkeling.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst. De afdeling werkt vanuit Almelo en Leeuwarden en bestaat uit 4 teams voor 4 verschillende applicaties. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte.

De Justitiële Informatiedienst biedt met het CDD de mogelijkheid om papieren archief digitaal te maken, de zogenaamde scanservice. Daarnaast kunnen de digitale documenten voorzien worden van kenmerken om het zoeken in het archief te vergemakkelijken. Met het CDD+ beschikt de Justitiële Informatiedienst over een centrale voorziening voor de opslag van digitale dossiers in de strafrecht- en vreemdelingenketen, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en is gebaseerd op de archiefwet.

Door aan de documenten registratiekenmerken toe te voegen, die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld de Strafrechtsketendatabank (SKDB), het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) of uit eigen bedrijfsprocessystemen, kunnen verschillende dossiers aan elkaar worden gekoppeld. Zo wordt bijgedragen aan realisatie van het integer en integraal persoonsbeeld. Integer persoonsbeeld wil zeggen dat informatie over personen in de strafrechtsketen gekoppeld is aan de juiste persoon. Integraal persoonsbeeld wil zeggen dat alle informatie over verdachten en veroordeelden die al ergens in de strafrechtsketen aanwezig is, voor iedere functionaris in die keten snel en efficiënt toegankelijk is.

De front-end van CDD is gebouwd vanuit de Oracle-ontwikkeltechnologie, in ADF. Begin Q2/2016 is vanuit het Programma Vernieuwing Kernsystemen besloten om de GUI van het CDD te converteren naar Angular 2.0. De huidige capaciteit in zowel team als project blijkt door interne verschuiving echter tekort te schieten, en bedreigt inmiddels de mijlpalen vanuit de initiële projectplanning. Vandaar de externe uitvraag voor opschaling van het team.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Je draagt bij aan het bouwen van Angular 2.0-schermen, specifiek ten behoeve van het CDD-systeem. De huidige gebruikers- en beheersschermen dienen te worden omgezet van Oracle naar Angular, waarbij je tevens REST- en webservices dient te bouwen die aansluiten op de backend.

Daarnaast draag je bij aan het opzetten van generieke bouwblokken en componenten voor deze Angular 2.0-schermen, zodat andere teams binnen Ontwikkeling hiervan hergebruik kunnen maken. Ook draag je bij aan standaardisatie van de schermen en alle benodigde onderdelen daarvan, ook weer vanuit mogelijkheid tot hergebruik in een andere context. De Rijkshuisstijl dient hierbij te worden toegepast.

Tevens (bouw)test je de geleverde componenten en tevens het geheel aan schermfunctionaliteit, met herhaalbare geautomatiseerde bouwtests die deel uitmaken van het automatische deploymentproces. Je ondersteunt de testers eveneens.

Om tot de genoemde standaardisatie en generieke componenten te komen overleg je veelvuldig met de andere ontwikkelaars en de acceptanten. Je draagt dan ook bij aan vastleggen van de gekozen genericiteit en het uitdragen daarvan (middels beschrijving en mondelinge overdracht) aan de andere ontwikkelaars.

Functie eisen

 • U beschikt over een diploma voor een IT-opleiding op HBO niveau

 • U beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Angular 1.x

 • U beschikt over aantoonbare ervaring met Angular 2.0: dit dient zich te uiten in het gevolgd hebben van de release candidates/beta’s, en een (eigen) proefproject in Angular2.

 • U beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het bouwen van REST-services

 • U beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het werken in agile-/scrumteams

 • U bent beschikbaar voor 36 uur per week; 5 dagen per week voor de periode tot 4 maanden

Functie wensen

 • Meer dan 3 jaar ervaring in het werken in een Oracle 11 ontwikkelomgeving

 • Een pré is kennis van Parasoft als bouw- en testtooling!

 • Meer dan 3 jaar ruime ervaring met continuous integration en (geautomatiseerde) bouwtests

Competenties

 • Omgevingsbewust: agile context versus een projectdoelstelling

 • Kwaliteit: kandidaat onderbouwt toepassing van tests, review, en benoemt marktconforme tooling.

 • Communicatief vaardig ivm kennisoverdracht naar de collega-ontwikkelaars

 • Gedrevenheid en toont “werklust” vanuit de druk die is ontstaan op de deadlines, komt zelf met ideeën hoe de productiviteit in het team omhoog kan en draagt fanatiek bij

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Almelo

Startdatum

01-11-2016

Duur

2 maanden

Optie op verlenging

ja

Inzet

36 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

17-10-2016

Sluitingstijd

17.00 uur

Gesprekken

26-10-2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  14-10-2016 14:08
  Plaats
  Almelo

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten