Informatiearchitect met ervaring met TMLO

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
11-10-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
395
Status
Gesloten
Referentie
VP96347

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2522 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #Hinttech Staffing op zoek naar een Informatiearchitect .

Inzet

Locatie werkzaamheden

Den Haag

Gewenste aanvangsdatum

Per direct

Verwachte einddatum

31-12-2016

Aantal uren inzet per week

Variërend

Gewenste dagen per week

Variërend - in overleg

Maximaal aantal uren

96 uur

Reageren uiterlijk: 14 oktober 12.00 uur

Taakomschrijving

Organisatiebeschrijving
Archief 2020 is een innovatieprogramma dat is ingericht om te komen tot een archieffunctie die toekomstvast is. Hierin werkt het ministerie van OCW samen met gemeenten, waterschappen, provincies en hun archivarissen. Het programma wil duidelijk laten zien dat de resultaten van alle activiteiten verder reiken dan de projectperiode die tot en met 2016 gepland staat. Het programmabureau van Archief 2020, gehuisvest bij het Nationaal Archief (NA), heeft een verbindende en coördinerende rol. De archiefsector is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten.

Aanleiding opdracht en doel project
Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een model, op basis waarvan lokale overheden een eigen toepassingsprofiel kunnen ontwikkelen, vaststellen en implementeren. Een toepassingsprofiel is een overzicht van metadata elementen, inclusief regels omtrent semantiek en verplichtingenregime die een organisatie zou moeten vastleggen in het kader van duurzame toegankelijkheid.

Het TMLO is een semantisch model, het beschrijft welke metadata minimaal vastgelegd zou moeten worden, vanuit de focus van duurzame toegankelijkheid, en de betekenis van de metadata-elementen. Het TMLO is geen gegevensstandaard, structuur en eigenschappen van de elementen worden niet beschreven. Het TMLO draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en is mede ontwikkeld met het oogmerk de uitwisseling van (gearchiveerde) informatiesets tussen overheden mogelijk te maken. Het TMLO is echter geen uitwisselingsstandaard, daartoe is het uitwisselingsformaat TopX ontwikkeld. Het TMLO laat ruimte voor interpretatie en een eigen invulling. Deze ruimte blijkt met name voor leveranciers en archiefinstellingen lastig, omdat er in veel gevallen ofwel geen duidelijke technische keuzes gemaakt kunnen worden (er moet ruimte blijven voor de interpretaties van de gebruikers van TMLO) ofwel uitwisseling wordt bemoeilijkt door verschillende interpretaties van de uitwisselende partijen.
Uit een Community of Practice TMLO kwam naar voren dat leveranciers en archiefinstellingen behoefte hebben aan een nadere invulling van het TMLO in de vorm van een informatiemodel en een hieraan te relateren uitwisselingsformaat. Een dergelijke ontwikkeling wordt ook beschreven in het TMLO addendum op de Software Catalogus van KING. Een gestandaardiseerde uitwisseling van informatieobjecten en bijbehorende metadata tussen informatiesystemen is in het belang voor alle partijen (lokale overheden & leveranciers).

Doel
Leveranciers en archiefinstellingen hebben behoefte aan een nadere invulling van het TMLO in de vorm van een informatiemodel.
Generieke uitgangspunten;

 • De producten komen o.b.v. co-creatie met leveranciers, lokale overheden en archiefinstellingen tot stand;

 • Het meewerken aan het creëren van inhoudelijk draagvlak voor het informatiemodel en het uitwisselingsformaat is essentieel.

Aanpak/werkzaamheden

 • De informatiearchitect werkt het informatiemodel uit en begeleidt de inhoudelijke discussies waarbij per element van het TMLO wordt gekeken of en welke nadere specificaties gemaakt kunnen worden;

 • De informatiearchitect zorgt voor een begrijpelijke toelichting (ontwerp beslissingen, modelleer regels) op het model voor kennisontwikkeling bij eindgebruikers

 • De informatiearchitect werkt in meerdere iteraties in samenwerking met de werkgroep naar een finale conceptversie van het informatiemodel;

 • De finale conceptversie van het informatiemodel, wordt als resultaat ter review aangeboden aan de brede TMLO community;

 • De informatiearchitect inventariseert inhoudelijke aandachtspunten rond elementen in TMLO 1.1. Tot de opdracht behoort niet het oplossen van de genoemde punten.

 • De reviewcommentaren worden door de informatie architect verwerkt in een finale versie die wordt afgestemd met de werkgroep en uiteindelijk resulteert in de oplevering van de finale versie van het informatiemodel.

Gewenste profiel

Wij zijn voor dit project op zoek naar een informatie-architect die beschikt over de volgende competenties, kennis en ervaring:

 1. Ervaring met productontwikkeling in co-creatie met leveranciers, lokale overheden en archiefinstellingen;

 2. Ervaring met het creëren van draagvlak in een projectsetting met meerdere partijen en belangen;

 3. Heeft een goed netwerk binnen de archiefsector;

 4. Heeft kennis en ervaring met implementatie en beheer van IT-voorzieningen, in het bijzonder StUf en TMLO;

 5. Heeft kennis van en ervaring met de digitalisering binnen de archiefsector;

 6. Heeft ervaring met informatiemodelleren en projectmatig werken;

 7. Kan resultaten begrijpelijk verwoorden voor een bredere gebruikersgroep

 8. Heeft een academisch werk- en denkniveau;

 9. Standplaats opdracht Den Haag

Competenties;

 • Zelfstandig kunnen werken

 • Organisatiesensitiviteit

 • Sociale communicatieve vaardigheden

 • Analytisch

 • Samenwerken

 • Oplossingsgericht denken

 • Overtuigingskracht

Knock out eisen

 • WO werk- en denkniveau

 • Senior ervaring werken binnen de Overheid

 • Kennis van en ervaring met digitalisering binnen de archiefsector

 • Kennis van en ervaring met TMLO

Wensen (geef aan hoeveel jaren ervaring je hiermee hebt!)

 • Aantoonbare kennis en ervaring met StUf en TMLO en informatiemodellering

 • Aantoonbare ervaring met het creëren van draagvlak voor inhoudelijke voorstellen in een setting met uiteenlopende belangen

 • Aantoonbare ervaring met advisering in woord en geschrift binnen de context van de digitale overheid

Reageren?

Ik zie graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hinttech Staffing

Hinttech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten