PMO'er met groot IT component

Intermediair
Recruiters aan de Rijn
Geplaatst op
12-10-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Wageningen
Reacties
9
Bekeken
1077
Status
Open
Referentie
PMO

Omschrijving

Project ‘Grip op Planning’
In 2015 is de huidige planningsmethodiek voor het primair proces geanalyseerd en in kaart gebracht wat de gewenste planningsmethodiek is. Het doel is te zorgen voor een voorspelbare planning, maximale output en een optimale bezetting van de capaciteit. Dit heeft geresulteerd in een nieuw planningsconcept wat begin 2016 is opgeleverd. Het huidige ondersteunende ICT-systeem is niet toereikend om het nieuwe planningsconcept goed te ondersteunen. 2016 staat in het teken van het opstellen van een programma van eisen en het zorgvuldig kiezen van een leverancier die ons het benodigde ondersteunende systeem kan leveren. Daarnaast is gestart met pilots om het nieuwe planningsconcept in de praktijk vorm te geven. Het heeft namelijk o.a. gevolgen voor de manier van werkverdeling, rollen en verantwoordelijkheden. Voor de operationele planning betekent het onder meer dat we gaan werken met ‘buckets’: perioden van 2 weken waarin vooraf gedefinieerde taken worden uitgevoerd (die passen in de beschikbare capaciteit). Iedere bucket wordt afgesloten met een retrospective.
We gaan er vooralsnog van uit dat we in 2017 de nieuwe ICT planningstool tot onze beschikking krijgen en kunnen gaan implementeren. Om dit alles vorm te geven is er een projectgroep ‘Grip op Planning’ en we zijn op zoek naar een projectmedewerker om ons te ondersteunen op m.n. twee vlakken:

 • Migratie naar een nieuwe planningstool en planningsconcept

 • Tactische en operationele planning van het primaire proces

Taken

 • Coördinatie/sturing van de tactische en operationele planning, op basis van het huidige planningssysteem en input vanuit projectleiders.

 • Belangrijke elementen hierbij zijn

•communicatie met projectleiders en teamleiders
•vaststellen prioriteiten
•genereren van planningsinformatie
•rapportages over deadline, wettelijke termijnen en doorlooptijden

 • In ontwikkeling

•Nieuwe planningstool en implementatie nieuwe planningsconcept
•Gegevensexport uit huidig planningssysteem (via rapportage functie) en tijdschrijfsysteem naar MS Excel
•Koppeling van tijdschrijfdata met de planning
•Creëren van buckets

Verantwoordelijkheden
De projectmedewerker zal met name meewerken aan een juiste migratie en borging naar een nieuw planningssysteem en de coördinatie van de tactische en operationele planning uitvoeren. Onder de migratie wordt verstaan dat er wellicht processen moeten worden gemodelleerd in een nieuw systeem. Dit modelleren omvat het configureren en inrichten (evt. met behulp van de externe leverancier). Tijdens dit modelleren zullen met name zaken als het op teamniveau kunnen plannen, verwachte doorlooptijd en visuele management informatie belangrijker worden. De projectmedewerker dient ook een duidelijke visie te hebben waaraan een tactische en strategische planning in een nieuw systeem moet voldoen. Dus ook de aansluiting kunnen vinden tussen het jaarplan en de bucket werkwijze. In de toekomst moet o.b.v. de nieuwe planningstool het management worden voorzien van stuurinformatie, bijvoorbeeld door analyses en voorspel modellen in te richten (ook wel Predictive Analytics).

Vragen als

 • Wat gebeurt er met de doorlooptijd als er een extra FTE op een bepaald gebied wordt aangetrokken?

 • Wat heeft een bepaalde prioritering voor gevolgen?

Dienstverband / inzet in uren
We zoeken een projectmedewerker voor een periode van ongeveer een half jaar, van 1 november 2016 (of eerder indien mogelijk) tot ongeveer 1 mei 2017. Naar verwachting is de benodigde inzet 3 dagen per week in november, 4 dagen per week gedurende december t/m maart en 3 dagen/week in april. Het project Grip op planning verwacht vanaf dec. 2016 t/m maart 2017 een nagenoeg fulltime inzet t.b.v. de migratie, daarna verwacht het project een parttime inzet nodig te hebben. Daarnaast is vanaf heden ondersteuning nodig bij de tactische en operationele planning van het primaire proces. Inzet zal met name gaan zitten in;

 • het opschonen van velden in de huidige planningstool,

 • het exporteren van informatie uit de huidige planningstool,

 • het ontwerpen/ontwikkelen van mogelijkheden in de nieuwe planningsapplicatie

 • het koppelen en het uiteindelijk importeren van deze informatie in de nieuwe applicatie

 • het creëren en genereren van nieuwe bucket- en managementinformatie

 • coördinatie tactische en operationele planning van het primaire proces

Het is van belang om de medewerkers zoveel als mogelijk te betrekken bij de werkzaamheden voor de inrichting en configuratie van een nieuw planningssysteem. Op deze wijze wordt kennis opgebouwd en intern geborgd.

Ervaring

 • Ervaring met multi-resource planning

 • Ervaring en kennis van Sugar (CRM/planningstool) en AFAS (tijdschrijfapplicatie) is een pré

 • Kennis van MS Excel

 • Kennis van ODBC koppelingen

 • Kennis van Visual Basic programmeren

 • Ervaring met Predictive Analytics is een pré

 • Ervaring met de Agile werkwijze is een pré

Benodigde competenties

 • Communicatieve vaardigheden

 • Beargumenteren, discussiëren

 • Omgaan met kritische professionals

 • Openstaan voor verbeteringen

 • Teamspeler

 • Flexibel

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


9 reacties

 • Datum
  13-10-2016 10:44
  Plaats
  Zetten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  13-10-2016 10:54
  Plaats
  Zwolle

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  13-10-2016 11:17
  Plaats
  Zeewolde

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  13-10-2016 14:57
  Plaats
  Gouda

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  13-10-2016 15:45
  Plaats
  Doorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-10-2016 00:23
  Plaats

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  16-10-2016 16:19
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  18-10-2016 17:06
  Plaats
  Zeewolde

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-10-2016 14:44
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten