Projectleider Keten Test Omgeving senior ISD

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
11-10-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
105
Op locatie
Den Haag
Reacties
6
Bekeken
1273
Status
Open
Referentie
16.071 - Senior Projectleider Ke

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2544 opdrachten

Omschrijving

Tijdelijke opdracht: Senior Projectleider Keten Test Omgeving (KTO) ISD

Opdrachtnummer:16.071
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) tot 1 januari 2017 met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De omvang is gemiddeld 28 uur per week.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. Daarnaast voert KING in opdracht van de VNG grote onderdelen van de Digitale Agenda 2020 uit. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over de afdeling E-Diensten

De afdeling e-Diensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, leveranciersmanagement et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling e-Diensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING. Het programma Digitale Agenda 2020 valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling eDiensten.

Doel van de opdracht

Gemeenten acteren in een complexe omgeving en staan op dit moment voor grote opgaven: bezuinigingen, efficiency en steeds meer taken die naar gemeenten overgeheveld gaan worden. Met een goede informatievoorziening en ICT kunnen gemeenten kosten besparen, efficiency behalen en burgers nog beter van dienst zijn. Omdat niet iedere gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, heeft KING een aantal producten en standaarden in huis om de elektronische dienstverlening van gemeenten te verbeteren.

Als gevolg van de Decentralisaties is in opdracht van VNG de ISD-keten gerealiseerd in samenwerking met het Inlichtingenbureau (IB), VECOZO, RINIS, Zorginstituut Nederland en Vektis. Op de keten zijn of worden ook CIZ, RVIG, SVB en CAK aangesloten. Met ingang van 1 januari 2016 voert KING in opdracht van VNG de coördinatie op het beheer van deze ISD-keten uit. Hierbij geldt dat deze keten heel jong is (realisatie 2014 en 2015) en nog steeds in ontwikkeling is.

In de rol van Senior Projectleider KTO zorg je samen met de ketenpartners voor het inrichten en operationaliseren van de KTO ISD ten behoeve van End-2-end ketentesten ter acceptatie van nieuwe dan wel gewijzigde functionaliteit door de afdeling beheer van KING.
Je maakt hierbij gebruik van de kennis van het ISD programma, en de door het programma voor dit onderwerp opgestelde (concept) documenten.
De KTO dient zodanig te worden ingericht dat deze in beheer kan worden genomen voor oplevering van release XML 2.1 van de ISD keten, en permanent beschikbaar wordt gesteld in de toekomst bij de oplevering van toekomstige releases. Een door ISD Beheer uit te voeren Beheer Acceptatie Test maakt deel uit van de in beheer name. Hierbij speelt ook schaalbaarheid een belangrijke rol: Het programma ISD voorziet momenteel 2 major en 2 minor releases per kalenderjaar.
Je rapporteert aan de Ketenmanager ISD.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Bewaken gemaakte afspraken met de betrokken partijen in de ISD keten, o.a. over planning en beschikbaarstelling, verantwoordelijkheden in productoplevering;

 • Begeleiden realisatie door Inlichtingenbureau, RINIS en VECOZO;

 • Ontwikkelen en onderhouden mastertestplan;

 • Samen met de ketenpartners handleidingen en procedures opstellen voor toegang tot KTO;

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het mastertestplan en de deeltestplannen;

 • Rapporteren t.a.v. kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden door ketenpartners;

 • Specificeren eisen aan de KTO;

 • Actieve communicatie met alle stakeholders;

 • Het begeleiden van de betrokken (medewerkers van) partijen;

 • Afstemmen met alle partijen over de uit te voeren testen Communicatie naar doelgroepen, in afstemming met communicatieprogramma en omgeving (stuurgroep, VNG, branches, klankbordgroep, andere gremia);

 • Overdragen naar de staande organisatie, inclusief plannen voor behoudt of verbetering van bestaande afstemstructuren / governance, processen, kennis, e.d.;

 • Zorgdragen voor het in kaart brengen van openstaande punten die in het vervolg gerealiseerd kunnen worden, zoals afwijkingen op architectuur, nieuwe architectuurvoorstellen, bevindingen uit test- en implementatietraject;

 • Rapporteren over resultaten, risico’s en issues en vertalen naar gevraagde besluitvorming en effecten op de plannen en afspraken.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO (Informatica) werk- en denkniveau;

 • Minimaal 10 jaar werkervaring in een complexe omgeving (softwareontwikkeling, beheeromgevingen, infrastructuur en gedistribueerde systemen) in de rol van product eigenaar, projectleider en/of adviseur;

 • Affiniteit met en kennis van het sociaal domein (ontwikkelingen op het gebied van de in de decentralisaties van de WMO en Jeugdwet) evenals kennis van de ISD infrastructuur;

 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;

 • Uitstekende coördinerende vaardigheden;

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

 • Uitstekende organisatorische, communicatieve, sociale en diplomatieke vaardigheden (in woord en geschrift);

 • (positieve) ervaring (met de spelers) in het speelveld;

 • In staat zelfstandig te bewegen en te begrijpen welke partijen betrokken/ geïnformeerd moeten worden;

 • Analytisch met een probleemoplossende instelling

 • Ervaring met messaging systemen;

 • Ervaring als projectleider met keten omgevingen;

 • Ervaring met het werken (aansturen, onderhandelen) in samenwerkingsverbanden tussen meerdere autonome partijen (‘multistakeholder governance’ en Agile Management);

 • Ervaring binnen de rijks- en/of gemeentelijke overheid.

Houdingaspecten

 • Klantgericht;

 • Kwaliteitgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Motiverend;

 • Proactief;

 • Enthousiast;

 • Dienstverlenend.

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot eind 2016 met een omvang van gemiddeld 28 uur per week (variërend van 24 tot 32 uur). De maximale vergoeding bedraagt €105,- per uur. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 1 november 2016 tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek later die week. Als u 7 dagen na de sluitingstermijn geen reactie heeft ontvangen kunt u ervan uit gaan dat u niet geselecteerd bent voor de selectiegesprekken.

Reageren?
U kunt tot uiterlijk 25 oktober 2016 uw voorstel indienen.
Reacties van externen die niet via deze marktplaats lopen, worden niet in behandeling genomen en daar wordt ook niet op gereageerd. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  11-10-2016 22:16
  Plaats
  Amstelveen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-10-2016 11:52
  Plaats
  Zwijndrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-10-2016 14:04
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  12-10-2016 18:06
  Plaats
  Leiden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-10-2016 12:23
  Plaats
  Coevorden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-10-2016 14:17
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten