Projectleider Keten Test Omgeving

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
11-10-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
1451
Status
Open
Referentie
20119664

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2533 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119664 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider Keten Test Omgeving.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. Daarnaast voert KING in opdracht van de VNG grote onderdelen van de Digitale Agenda 2020 uit. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over de afdeling E-Diensten

De afdeling e-Diensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, leveranciersmanagement et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling e-Diensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING. Het programma Digitale Agenda 2020 valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling eDiensten.

Doel van de opdracht

Gemeenten acteren in een complexe omgeving en staan op dit moment voor grote opgaven: bezuinigingen, efficiency en steeds meer taken die naar gemeenten overgeheveld gaan worden. Met een goede informatievoorziening en ICT kunnen gemeenten kosten besparen, efficiency behalen en burgers nog beter van dienst zijn. Omdat niet iedere gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, heeft KING een aantal producten en standaarden in huis om de elektronische dienstverlening van gemeenten te verbeteren.
Als gevolg van de Decentralisaties is in opdracht van VNG de ISD-keten gerealiseerd in samenwerking met het Inlichtingenbureau (IB), VECOZO, RINIS, Zorginstituut Nederland en Vektis. Op de keten zijn of worden ook CIZ, RVIG, SVB en CAK aangesloten. Met ingang van 1 januari 2016 voert KING in opdracht van VNG de coördinatie op het beheer van deze ISD-keten uit. Hierbij geldt dat deze keten heel jong is (realisatie 2014 en 2015) en nog steeds in ontwikkeling is.
In de rol van Senior Projectleider KTO zorg je samen met de ketenpartners voor het inrichten en operationaliseren van de KTO ISD ten behoeve van End-2-end ketentesten ter acceptatie van nieuwe dan wel gewijzigde functionaliteit door de afdeling beheer van KING.
Je maakt hierbij gebruik van de kennis van het ISD programma, en de door het programma voor dit onderwerp opgestelde (concept) documenten.
De KTO dient zodanig te worden ingericht dat deze in beheer kan worden genomen voor oplevering van release XML 2.1 van de ISD keten, en permanent beschikbaar wordt gesteld in de toekomst bij de oplevering van toekomstige releases. Een door ISD Beheer uit te voeren Beheer Acceptatie Test maakt deel uit van de in beheer name. Hierbij speelt ook schaalbaarheid een belangrijke rol: Het programma ISD voorziet momenteel 2 major en 2 minor releases per kalenderjaar.
Je rapporteert aan de Ketenmanager ISD.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Bewaken gemaakte afspraken met de betrokken partijen in de ISD keten, o.a. over planning en beschikbaarstelling, verantwoordelijkheden in productoplevering;

 • Begeleiden realisatie door Inlichtingenbureau, RINIS en VECOZO;

 • Ontwikkelen en onderhouden mastertestplan;

 • Samen met de ketenpartners handleidingen en procedures opstellen voor toegang tot KTO;

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het mastertestplan en de deeltestplannen;

 • Rapporteren t.a.v. kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden door ketenpartners;

 • Specificeren eisen aan de KTO;

 • Actieve communicatie met alle stakeholders;

 • Het begeleiden van de betrokken (medewerkers van) partijen;

 • Afstemmen met alle partijen over de uit te voeren testen Communicatie naar doelgroepen, in afstemming met communicatieprogramma en omgeving (stuurgroep, VNG, branches, klankbordgroep, andere gremia);

 • Overdragen naar de staande organisatie, inclusief plannen voor behoudt of verbetering van bestaande afstemstructuren / governance, processen, kennis, e.d.;

 • Zorgdragen voor het in kaart brengen van openstaande punten die in het vervolg gerealiseerd kunnen worden, zoals afwijkingen op architectuur, nieuwe architectuurvoorstellen, bevindingen uit test- en implementatietraject;

 • Rapporteren over resultaten, risico’s en issues en vertalen naar gevraagde besluitvorming en effecten op de plannen en afspraken.

Functie Eisen (knock- out Criteria

 • WO (Informatica) werk- en denkniveau;

 • Minimaal 10 jaar werkervaring in een complexe omgeving (softwareontwikkeling, beheeromgevingen, infrastructuur en gedistribueerde systemen) in de rol van product eigenaar, projectleider en/of adviseur;

 • Uitstekende coördinerende vaardigheden;

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

 • Uitstekende organisatorische, communicatieve, sociale en diplomatieke vaardigheden (in woord en geschrift);

 • (positieve) ervaring (met de spelers) in het speelveld;

 • In staat zelfstandig te bewegen en te begrijpen welke partijen betrokken/ geïnformeerd moeten worden;

 • Analytisch met een probleemoplossende instelling

Functie wensen

 • Affiniteit met en kennis van het sociaal domein (ontwikkelingen op het gebied van de in de decentralisaties van de WMO en Jeugdwet) evenals kennis van de ISD infrastructuur;

 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;

 • Ervaring als projectleider met keten omgevingen;

 • Ervaring met het opstellen van handleidingen en procedures voor toegang tot testomgevingen

 • Ervaring met messaging systemen;

 • Ervaring met het opstellen van rapportages m.b.t. de kwaliteit van de door ketenpartners uitgevoerde werkzaamheden

 • Ervaring met het verzorgen van de communicatie over voortgang van activiteiten en ontwikkelingen naar doelgroepen

 • Actuele kennis van de ISD keten

 • Ervaring met het werken (aansturen, onderhandelen) in samenwerkingsverbanden tussen meerdere autonome partijen (‘multistakeholder governance’ en Agile Management);

 • Ervaring binnen de rijks- en/of gemeentelijke overheid

 • Relevant netwerk bij de ketenpartners Inlichtingenbureau, VECOZO, RINIS, ZinL en VEKTIS

Houdingaspecten

 • Klantgericht;

 • Kwaliteitgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Motiverend;

 • Proactief;

 • Enthousiast;

 • Dienstverlenend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

31-12-2016

Optie op verlenging

Ja, per 3 maanden

Inzet

24-32 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

25-10-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

01-11-2016 tussen 10.00 uur en 13.00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  11-10-2016 22:32
  Plaats
  Zwijndrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-10-2016 12:16
  Plaats
  Coevorden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten