Afdelingsmanager vergunningen

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
13-10-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
617
Status
Gesloten
Referentie
IGB83876926

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2555 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent afdelingsmanager met ervaring met leidinggeven aan een uitvoerende afdeling binnen een gemeente.

Wie?

Onze opdrachtgever is gemeente in Noord-Holland. De stad heeft 7 stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zo veel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De 7 gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur van het college van burgemeester en wethouders en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken. De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Als “ogen en oren”-functie leveren de ambtelijke organisaties samen met de bestuurscommissie input voor stedelijk beleid

U geeft leiding aan een afdeling die bestaat uit 2 subteams die de vergunningaanvragen met toepassing van de landelijke wet- en regelgeving en stedelijke beleidsregels en kaders behandelen op grond van:

 • De Wabo (Omgevingswet), onderdelen: bouwen, monumenten, afwijken bestemmingsplan en kappen.

 • De APV en Bijzondere Wetten zoals verschillende exploitatievergunningen, evenementenvergunningen, vergunningen drank- en horecawet, ligplaatsen, splitsen, woningonttrekking en samenvoegen.

U maakt deel uit van het managementteam van Stadsdeel Oost en van de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en draagt bij aan de beleidsontwikkeling van de afdeling;

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U adviseert de bestuurders / portefeuillehouder en stadsdeelsecretaris en hebt periodiek overleg over politiek gevoelige en strategiebepalende onderwerpen in relatie tot vergunningen.

 • U implementeert het gebiedsgericht werken, zonder dat daarbij de wettelijke verantwoordelijkheid in het geding komt.

 • U geeft sturing aan projecten van grote omvang, complexiteit en/of impact (zoals implementatie komende uit de Omgevingswet, VTH-wet en Wet private kwaliteitsborging.

 • U richt zo nodig projectstructuren in en vervult de rol van projectleider.

 • U bent verantwoordelijk eigenaar en opdrachtgever van producten en procedures voor wat betreft de vergunningen in het Stadsloket.

 • U hebt integrale managementverantwoordelijkheid voor de resultaten van het team - waaronder de resultaten zoals vastgelegd in het prestatiecontract van de afdeling VTH, binnen gestelde financiële kwaliteits- en beleidskaders.

 • U maakt in overleg met de teamleider een afdelingsplan, voor het realiseren van de belangrijkste resultaten en ontwikkelopgaven van de afdeling en ziet toe op de uitvoering daarvan.

 • U initieert, stimuleert en ziet toe op de ontwikkeling van medewerkers en werkprocessen binnen de context van de ontwikkeling van de interne en externe omgeving.

 • U hebt een leidende rol vanuit het stadsdeel in de stedelijke afstemming in verband met de optimalisatie van de VTH keten. En is in verband hiermee vervangend afdelingsmanager van de afdelingen Handhaving Openbare Ruimte en de afdeling Handhaving Bouw Milieu en Water.

 • U versterkt de samenwerking met ketenpartners zoals de Omgevingsdienst, Brandweer, Bureau Welstand & Monumenten en het organisatieonderdeel Ruimte & Duurzaamheid.

 • U participeert in gemeentebrede vergunningprojecten.

 • U voert gesprekken in het kader van de PVB-cyclus, stimuleert de ontwikkeling van medewerkers en heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in de beheersing van ziekteverzuim en bevordering van re-integratie.

Eisen

 • U beschikt minimaal over aantoonbaar wo werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald wo-diploma.

 • U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 8 jaar ervaring opgedaan met leidinggeven aan een uitvoerende afdeling.

 • U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met organisatieveranderingen en ontwikkelingstrajecten.

Wensen

 • U hebt ervaring met leidinggeven binnen de G4.

 • U hebt ervaring met leidinggeven aan een vergunningen afdeling bouwen en Horeca / Evenementen.

 • U hebt ervaring met doorontwikkelingstrajecten binnen het vergunningen, toezicht en handhavingsdomein.

Waar?

Amsterdam

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind april 2017. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter vervanging in verband met zwangerschapsverlof.

 

Hoe?

Reageer vóór donderdag 20 oktober aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten