Adviseur Ketenmonitoring ISD-Keten

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
17-10-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
95
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
1031
Status
Open
Referentie
16.073

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2538 opdrachten

Omschrijving

Vacature: Adviseur Ketenmonitoring ISD-Keten

(0.6 fte)

Opdrachtnummer: 16.073

Tijdelijke functie op basis van 24 uur per week, voor de periode tot 31-12-2016 (met een mogelijkheid tot verlenging). De adviseur ketenmonitoring ISD-keten wordt in beginsel ingezet binnen de afdeling e-Diensten, team ISD Beheer.

Over KING

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun informatievoorziening en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over KING E-diensten

De afdeling E-Diensten is een van de twee afdelingen van KING. E-Diensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling E-Diensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP en de Digitale Agenda. Het afdelingshoofd is lid van het Managementteam KING. Onderdeel van de afdeling E-Diensten is het team ISD beheer. ISD beheer is verantwoordelijk voor de coördinatie over het beheer van de ISD keten. De ISD keten bestaat uit een technische infrastructuur en standaarden die uitwisseling van gestructureerd berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet mogelijk maken. Binnen ISD Beheer is sprake van lijnactiviteiten (regie voeren op het beheer van de keten) en projectmatige activiteiten (bijv. het project Monitoring en Rapportage).

Doel van de functie

Als adviseur ketenmonitoring ISD-keten ben je verantwoordelijk voor het adviseren over en inrichting van de monitoring van het berichtenverkeer in de keten in samenwerking met de collega’s van het ISD beheerteam en de verschillende ketenpartijen. De verschillende stakeholders rondom de ISD keten hebben elk op hun eigen niveau en diepgang behoefte aan management- en stuurinformatie, en ISD beheer is als coördinerende beheerpartij hiervoor het centrale loket. Je bent een verbinder die zowel intern als extern de juiste mensen bij elkaar weet te brengen en oog heeft voor de verschillende belangen binnen de bestuurlijke context van de ISD keten. Daarnaast sta je stevig in je schoenen als het gaat om het maken en laten nakomen van afspraken met de verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de onderliggende data en rapportages ten behoeve van management- en stuurinformatie.

Je draagt zelfstandig zorg voor de voortgang van het proces van ontwerp, bouw en implementatie van de ISD ketenmonitor en bewaakt hierbij dat de wensen en eisen van de verschillende stakeholders op een juiste manier afgewogen en ingevuld worden en afspraken met toeleveranciers nagekomen worden. Je fungeert hierbij als sparringpartner voor je collega’s van het ISD team, de verschillende ketenpartijen, gemeenten en zorgaanbieders.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Opstellen visie, strategie, roadmap en ontwikkelagenda ten aanzien van management- en stuurinformatie in de ISD keten;

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de opdrachtgever, de ISD ketenmanager, ten aanzien van monitoring, management- en stuurinformatie gerelateerde onderwerpen;

 • Leiden van projecten, opstellen en bewaken projectplanningen en deadlines;

 • Samenwerken met collega informatieanalist;

 • Verzamelen, analyseren en uitwerken business requirements in samenwerking met (vertegenwoordigers van) stakeholders;

 • Vertalen van management- en stuurinformatie wensen naar concrete meetbare KPI’s;

 • Begeleiden van de lopende aanbesteding voor een nieuwe leverancier van ETL diensten;

 • Selecteren en aansturen van leverancier voor de levering van ETL diensten en bijbehorende front end tooling;

 • Afstemming met interne en externe stakeholders.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO opleidingsniveau, richting informatiemanagement;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen en organisatiesensitiviteit;

 • In staat om in een complexe omgeving met verschillende stakeholders en belangen te beïnvloeden en draagvlak te creëren voor de plannen en aanpak van KING/ ISD beheer;

 • Ervaring als adviseur/consultant in een overheidscontext;

 • Ervaring met het leiden van projecten met een aanzienlijke ICT component;

 • Kennis van en ervaring in het gemeentelijk (sociaal) domein;

 • 5 tot 10 jaar ervaring binnen complexe ICT projecten in een multi-stakeholder overheidscontext;

 • Bij voorkeur in het bezit van certificering op gebied van project en programmamanagement (Prince2 en MSP);

 • Ervaring met aanbesteding van dienstverlening binnen de overheid.

Wie jij bent

Jij bent een initiatiefrijke en proactieve professional. Je bent klantgericht en dienstverlenend en weet mensen met elkaar te verbinden. Je bent enthousiast en resultaatgericht, waarbij je de kracht van de samenwerking nooit uit het oog verliest.

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode tot eind 2016 met een omvang van 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is opgenomen in de uitvraag. Het daar genoemde bedrag is exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 7 november tussen 13:00 en 16:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek.

Reageren?

U kunt uw aanbieding tot uiterlijk 28 oktober 2016 12.00 uur via de marktplaats indienen. Indien u 7 dagen na het verstrijken van de uiterste inleverdatum kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor de selectiegesprekken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  18-10-2016 16:40
  Plaats
  heemskerk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten