Integratiespecialist

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
19-10-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
0
Bekeken
305
Status
Open
Referentie
Thirza Loois

TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 163 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Binnen de gemeente Amsterdam voert de IV-eenheid van Cluster Sociaal het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam. Deze applicaties draaien op de Service Gerichte Infrastructuur van de Dienst ICT: het high-availability platform dat speciaal geschikt is voor het hosten van zware bedrijfsapplicaties met vele gebruikers en vele webservice-interfaces met andere applicaties binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Het Team Functioneel Beheer 2 verzorgt de 1e en 2e lijns ondersteuning voor deze bedrijfsapplicaties. Een belangrijk deel van het werk is de aanpassing en de doorontwikkeling van de bedrijfsapplicaties: aanpassing van functionaliteit en van koppelingen naar applicaties van ketenpartners. De Team FB 2 geeft opdracht aan een groep externe applicatiebeheerders voor de aanpassing van de functionaliteit en de koppelingen, voor testwerk en voor een professionele uitrol van nieuwe releases over de Test-, Acceptatie- en Productieomgeving.

Team Functioneel Beheer zoekt een senior programmeur / integratiespecialist die in een groep applicatiebeheerders gaat meedraaien om het applicatiebeheer voor de bedrijfsapplicaties op het SGI-platform uit te voeren.

De Senior Programmeur /Integratiespecialist werkt aan de volgende applicaties

WMO Portaal, Matchpoint en DWIWebservices.
Deze applicaties kennen veel inkomend en uitgaand berichtenverkeer met gekoppelde applicaties. Ook het beheer van deze ketenkoppelingen hoort bij de opdracht.

Applicatiebeheer bestaat uit de volgende 4 onderdelen

 • Correctief onderhoud

 • Preventief onderhoud

 • Adaptief onderhoud

 • Perfectief onderhoud

Met als overkoepelende taak

Ondersteuning Functioneel Beheer
Deze werkzaamheden vloeien voort uit aanvragen, maar ook uit Incident management en Change management bij de Unit Functioneel Beheer.

Correctief onderhoud
Correctief onderhoud draait om het herstellen van fouten die duiden op een afwijking van de werking van de applicatie, ten opzichte van de functionaliteit in het ontwerp. Kort gezegd draait het hier om alle werkzaamheden die minimaal nodig zijn om de applicatie naar behoren draaiende te houden. De applicatiebeheerders hebben een actieve rol in het oplossen van incidenten. De applicatiebeheerders zullen, nadat een functioneel beheerder ze daarom verzocht heeft, incidenten analyseren en oplossen. Indien nodig wordt een bugfix-release opgeleverd, getest samen met Functioneel Beheer en gedeployed met een automated deployment tool

Functioneel beheer bepaalt de prioriteit van een incident. Op basis van de prioriteit zijn de volgende streeftijden vastgesteld met de opdrachtgevers van de applicaties.

De applicatiebeheerders zullen zich erop richten om een incident binnen deze streeftijd op te lossen en de applicatie weer volledig werkend te hebben voor alle gebruikers. Om de streeftijd voor prio 1-incidenten te kunnen halen, zal binnen een half uur na het verzoek van een functioneel beheerder, een applicatiebeheerder starten met de analyse van het incident. Hiertoe zal de applicatiebeheerder op dat moment op locatie van Team FB 2 aanwezig zijn, zodat overlegd kan worden met functioneel beheer en technische specialisten.

Preventief onderhoud
Het belangrijkste doel van het uitvoeren van preventief onderhoud is om toekomstige problemen te voorkomen. Hierbij gaat het om

 • Documentatie van software en zijn omgeving

 • Configuratiebeheer

 • Performancetest ontwikkelen op basis van de (netwerk)belasting van de applicatie

 • Documentatie en beheer van de netwerkinrichting, inclusief IPadressen, aangevraagde firewall-rules en certificaten

 • Applicatiemonitoring: monitoring en logging inregelen voor de individuele applicatieve componenten.

Niet-functionele eisen

applicatiebeheer borgt de beheerbaarheid en de overdraagbaarheid van de code. Op basis van een code review kunnen voorstellen gedaan worden voor verbetering.

 • Brugfunctie tussen Functioneel Beheer en IT-infraspecialisten.

Het team applicatiebeheer heeft het overzicht van de applicatie en de onderliggende infrastructuur.
Hierdoor vervult ze een brugfunctie tussen Functioneel Beheer en de IT-infra-specialisten.

Adaptief onderhoud
Hieronder valt het aanpassen van de software als gevolg van nieuwe wensen in de omgeving van de applicatie. Het gaat hier om aanpassingen van de functionaliteit, zonder dat de functionaliteit fouten bevat. Deze aanpassingen zijn onder te verdelen in kleine wijzigingen die direct door het team applicatiebeheer kunnen worden opgepakt en grote wijzigingen die in projectvorm dienen te worden opgepakt.

Werkzaamheden

 • Maken/uitwerken software architectuur en technisch ontwerp

 • Aanpassingen aanbrengen in de software

 • Uitbreiden bestaande unit-, systeem- en regressietests

 • Uitvoeren unit- en systeemtest

 • Aanpassen documentatie

 • Aanpassen en uitvoeren performance tests

 • Opleveren deployment package inclusief scripts en release notes

 • Uitvoeren deployments met behulp van een geautomatiseerde tool.

Perfectief onderhoud
Aanpassingen doorvoeren, die gewenst zijn op basis van nieuwe kwaliteitseisen- en / of wensen.

Voorbeelden hiervan zijn

 • Het doorvoeren van een performanceverbetering,

 • Het uitfaseren van (oude) componenten

 • Tweedelijns support (ondersteuning Functioneel Beheer)

Hieronder wordt verstaan het op verzoek van Functioneel Beheer leveren van ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken.

Voorbeelden hiervan zijn

 • Input leveren bij het maken van een functioneel ontwerp

 • Afstemmen releaseplanning met Functioneel Beheer

 • Ondersteunen Functioneel Beheer bij uitvoeren acceptatietests en ketenintegratietests

 • Ondersteunen van ketenpartijen bij het technisch aansluiten van hun applicatie op de applicatie van de gemeente Amsterdam.

Eisen

De kandiaaat beschikt over aantoonbaar zeer gedegen kennis en ruime ervaring met het ontwikkelen van applicaties met JAVA-technologie op een op Oracle-tools gebaseerde omgeving op Linux. Concreet moet worden aangetoond dat er ervaring is met de volgende produktlijn:

 • JAVA EE6

 • WS-Security

 • LDAP

 • XQuery en XLST

op de volgende set van Oracle tools op Linux (RedHat Enterprise 6.4)

 • Oracle WeblogicServer 12c

 • Oracle Service Bus 11g

 • Oracle Standard Edition 11gR2

Database

Er moet ervaring zijn met

 • Het uitvoeren van versiebeheer van de software met de standaard tool Subversion

 • Het registreren en afhandelen van testbevindingen in de standaard tool Jira voor issue tracking

 • Geautomatiseerd deployen met behulp van het standaard tool XLDeploy

De kennis en ervaring op deze punten moet concreet blijken uit het CV.
Tevens moet kunnen worden aangetoond dat er binnen de afgelopen 5 jaar mimimaal 3 jaar ervaring is opgedaan in deze omgeving of vorige versies hiervan.

De kandidaat beschikt over aantoonbare zeer gedegen kennis en ruime ervaring in het beheer van grote bedrijfskritische applicaties met vele koppelingen en veel berichtenverkeer. De onderdelen van het applicatiebeheer (correctief, preventief, adaptief en perfectief beheer) moeten daarbij uitgevoerd zijn. Tevens moet er ruime ervaring zijn met het oplossen van incidenten en troubleshooten in het kader van het incidentmanagement proces.
Ook moet er ervaring zijn met beheer van bedrijfskritische applicaties in een high-availibility omgeving, inclusief loadbalancer en enterprise servicebus.
Deze kennis en ervaring moet in de afgelopen 3 jaar zijn opgedaan en duidelijk uit het CV blijken.
Graag arceren in het cv. Dit geldt voor alle gevraagde onderdelen in deze eis.

De kandidaat beschikt over aantoonbare zeer gedegen kennis en ruime ervaring met beveiliging van applicaties en netwerken en met analyse van het netwerkverkeer van en naar de applicaties.

Beveiliging

 • Het configureren en beheren van 1way en 2-way SSL- verbindingen met PKI-Overheid certificaten.

 • Toepassen van een LDAP voor autorisatie

'

Netwerkverkeer

 • Analyse op netwerkniveau van het berichtenverkeer en het

netwerkverkeer van en naar de applicaties

 • Troubleshooten bij problemen met connectiviteit

Deze kennis en ervaring moet in de afgelopen 5 jaar zijn opgedaan.

De kandidaat als Senior Programmeur/Integratiespecialist
moet beschikken over een ontwikkelstraat met de volgende

specificaties

 • Oracle Weblogic 12c draaiend op RedHat Enterprise 6.4. Weblogic

o ingericht met een AdminServer en minimaal 1 Managed Server in een Cluster

 • Oracle Service Bus 11g draaiend op RedHat Enterprise 6.4.

o ingericht met een AdminServer en minimaal 1 Managed Server in een Cluster.

 • Oracle Standard Edition 11gR2 database

 • XL- Deploy voor Application Life Cycle Management

 • Continious Integration ondersteuning op basis van onder andere

o Hudson / Jenkins
o Sonar
Hiervoor kan de Senior Programmeur/Integratiespecialist geen extra kosten in rekening brengen.
Uiteraard beschikt Team FB 2 over Test-, Acceptatie- en
Productie omgevingen met specificaties die op de geƫiste
ontwikkelstraat aansluiten.

Kandidaat is in het bezit van de volgende competenties

Voldoen aan de volgende competenties

 • teamspeler

 • accuraat

 • zeer goede schriftelijke communicatie

 • goede mondelinge communicatie

 • vastberaden en volhardend

 • pragmatisch

 • resultaatgericht

Deze competenties worden tijdens het matchgesprek beoordeeld. De kandidaat moet in staat zijn om deze competenties tijdens het gesprek aan te kunnen tonen.

De eis is dat de Senior Programmeur /Integratiespecialist
voldoende kennis en ervaring heeft om binnen 60 uur ingewerkt te zijn in de hele software ontwikkel- en beheerstraat, de specifieke gebruikte frameworks (zie kwaliteitswens-1), de applicaties (WMO Portaal, Matchpoint en DWI-Webservices) en al het berichtenverkeer met gekoppelde applicaties en de procedures van
Dienst ICT rond het releasen van applicaties. Extra uren om in te
werken komen voor rekening van de Senior Programmeur / Integratiespecialist zelf.

De kandidaat is direct na gunning beschikbaar tot 31 maart 2016. Het aantal uren is minimaal 16 en maximaal 36 per week.
Er is een optie tot verlenging mogelijk tegen dezelfde condities. De maximale duur van inhuur inclusief de verlenging bedraagt 12 maanden.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten