Ambulante Begeleiding SCOOR

Ambulante Begeleiding Cluster 3 en 4
Rotterdam en omgeving (ZH)
Account type
Opdrachtgever
Geregistreerd
07-11-2011
Opdrachten
2
Laatste opdracht
07-11-2011
Beoordelingen
0
Gecontroleerd
Nee

Algemene informatie over deze opdrachtgever

Ambulante Begeleiding is een maatschappelijke voorziening die het mogelijk maakt de kennis en kunde vanuit het Speciaal Onderwijs toe te passen in het regulier onderwijs met als doel zoveel mogelijk kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs succesvol te laten participeren.

Medewerkers (Ambulant Begeleiders) van SCOOR zijn onderwijsspecialisten met een gerichte opleiding. Zij hebben ervaring met onderwijs aan kinderen met Cluster 3 en 4 problematiek. Daarnaast zijn zij getraind in het overdragen van deze specialistische kennis en in het coachen van leerkrachten, intern begeleiders, mentoren en zorgcoördinatoren.
De onderwijsspecialisten van SCOOR kunnen collega’s uit het onderwijs met handelingsverlegenheid nieuwe perspectieven en mogelijkheden- bieden. Gedrags en ontwikkelingsproblemen worden gezien als een onderdeel van de onderwijspraktijk van alle dag met een eigen evenwichtsverstoring in een eigen systeem. Het doel van iedere interventie is het weer zo optimaal mogelijk kansen te beiden voor deze leerlingen en het optimaal laten functioneren van het systeem waarvan zij deel uit maken.

De overheid hecht er veel waarde aan dat leerlingen met een Cluster 3 en 4 problematiek gelijke kansen in het onderwijs hebben; immers de wet gaat er van uit dat ieder kind recht heeft op Passend Onderwijs.

De medewerkers van SCOOR hebben daarom ten aanzien van Passend Onderwijs als missie

  1. Het optimaal en transparant inzetten, door ontwikkelen en verspreiden van aanwezige kennis over onderwijs en zorg voor leerlingen met specifieke onderwijszorgbehoeften

  2. Het mobiel en beschikbaar maken van kennis over onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijszorgbehoeften in de reguliere klas.

Naast de begeleiding van leerlingen vanuit de rugzak (LGF) heeft SCOOR een ruim aanbod van diensten en begeleidingstrajecten.
Dit aanbod richt zich op training, begeleiding en coaching in de Cluster 3 en 4 problematiek.


Beoordelingen

Login om een beoordeling te schrijven.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten