SSCM bv

Interim management & Advies
Schiedam (ZH)
Account type
Opdrachtgever
Geregistreerd
16-02-2009
Opdrachten
7
Laatste opdracht
13-01-2015
Beoordelingen
0
Gecontroleerd
Nee

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2563 opdrachten

Algemene informatie over deze opdrachtgever

SSCM adviseert en geeft sturing aan processen en projecten op het gebied van veiligheid. Dit doen wij vanuit de visie dat een passend advies en sturing alleen plaats vindt als alle partijen zich bewust zijn van het belang van veiligheid. Een goede wisselwerking met onze opdrachtgevers is daarom een pre.
Processen managen met gebruikmaking van kennis
Passend betekent dat wij afstemmen op de context. Zowel in procesmatige als inhoudelijke zin. We zijn daarbij altijd kritisch en adviseren met beide benen op de grond. Onze opdrachtgevers moeten na de totstandkoming kunnen zeggen: “dit is ons plan!.
Kennisontwikkeling en kennisdeling
Wij zijn voorloper op het gebied van veiligheid. Wij hebben tools ontwikkeld die landelijk worden toegepast. Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen in onze werkvelden op de voet. Het groeiende belang van veiligheid in complexe projecten houden wij voortdurend in de gaten en spelen daar op in met creatieve out of the box oplossingen. Deze oplossingen verwerken in onze tools en delen onze ervaringen graag met u middels masterclasses en publicaties.
Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op via s.i.suddle@sscm.nl of 06-300 76869 voor meer informatie.

Specialisatie en expertise

inframanager, infrastructuur, bouw, tunnelveiligheid, tunnel, technische installaties, TI, systems engineering,
interim management, gebiedsontwikkeling, techniek, veiligheid, organisatie, financiën,
Integrale Veiligheid, sociale veiligheid, fysieke veiligheid, interne veiligheid, externe veiligheid, Verkeersveiligheid, bouwveiligheid en sloopveiligheid
Tunnelveiligheid en veiligheid bij overbouwingen
Veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen, stedenbouwkundig ontwerp, veiligheidsketen, veiligheidsregio, Transport Gevaarlijke Stoffen, Ruimtelijke Ordening,
Verantwoording Groepsrisico
Veiligheidseffectrapportage, Quickscans,
Gebiedsvisies, visie, structuurvisie,
procesmanagement, projectmanagement,
economie,

Overige informatie

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Netwerkcoördinator bij diverse projecten

 • (Interim) Procesmanager bij diverse projecten

 • Programmamanager bij diverse projecten

 • Projectleider bij diverse projecten

 • Contract- en Asset-management bij diverse projecten

 • Consultant bouw- en ontwerpprocessen

 • Beleidsanalyses en beleidsvisies

 • Coördinator / adviseur (integrale) veiligheid en risico’s

 • Quick-scans integrale veiligheid

 • Organisatie cursussen en conferenties voor overheden

 • Ontwikkeling van digitaal risicoprofiel transport gevaarlijke stoffen a.h.v. GIS systemen

 • Bestuurlijke voorbereiding van projecten voor de Veiligheidsregio’s

Interim- en procesmanagement

 • Coördinator integrale veiligheid / bouwplan / veiligheidsbeheerplan bij aanleg A4 Delft-Schiedam, A4All en VolkerInfra (2011-2013)

 • Coördinator integrale veiligheid APM-terminal Maasvlakte 2, Maersk, Strabag (2011)

 • Coördinator (veilig) onderhoud aan gebouwen i.h.k.v. nieuwe Bouwbesluit, Ministerie SZW en HBA (2011)

 • Coördinator integrale veiligheid voor het project N9 Stolpen-Koedijk, Rijkswaterstaat (2010-2011)

 • Coördinator en procesmanager Incident Management, Rijkswaterstaat (2010)

 • Programmamanager integrale veiligheid, Provincie Zuid-Holland (2010)

 • Procesmanager voor de afstemming van stedenbouwkundige plannen bij hulpdiensten en gemeente Woerden, DGMR (2010)

 • Coördinator kadernota veilige leefomgeving en risico’s nuchter bekeken, DSB, gemeente Den Haag (2009)

 • Coördinator voor de borging veiligheid in de organisatie, DSB / IBDH, gemeente Den Haag (2009)

 • Coördinator en procesmanager Structuurvisie externe veiligheid, Milieudienst Noord-West Utrecht (2009)

 • Procesbegeleiding bij bouwen langs buisleidingen, Ypenburg 26, Gemeente Den Haag (2008)

 • Procesbegeleiding bij ontwikkeling visie externe veiligheid Delft, Gemeente Delft (2008)

Advieswerkzaamheden

 • Adviseur brandveiligheid bij NS Stations in Regio Rijnmond, NS Stations (2013)

 • Adviseur veiligheid bij aanleg A4 Delft-Schiedam, A4All en VolkerInfra (2011-2013)

 • Adviseur tender A11 Belgie, IterFidelis (2012)

 • Adviseur veiligheid spoorzone ontwikkeling Woerden, HollandsMidden (2012)

 • Tendermanager en HSSE coördinator voor APM-terminal Maasvlakte 2, Strabag, Croon en Van Gelder (2012)

 • Reviewer Risicomanagementplan N261, Strabag (2012)

 • Adviseur integrale veiligheid APM-terminal Maasvlakte 2, Maersk, Strabag (2011)

 • Handleiding Veilig onderhoudbare gebouwen maken i.h.k.v. Bouwbesluit 2012, HBA / BNA (2011)

 • Communicatieadviseur veilig onderhoud aan gebouwen, Delft TopTech en HBA (2011)

 • Adviseur integrale veiligheid voor afwegingskader integrale veiligheid voor tenderfase bij BAM Wegen, BAM (2010-2011)

 • Beleidsadviseur externe veiligheid Rotterdam, DCMR (2010)

 • Adviseur voor Quick-scan veiligheid bij overbouwing in Arnhem, Gemeente Arnhem (2010)

 • Adviseur verantwoording groepsrisico middels veiligheidsgeïntegreerd bouwen, Provincie Zuid-Holland (2010)

 • Adviseur integrale veiligheid bij Spoorzone-ontwikkeling Elst Centraal, DGMR / Gemeente Overbetuwe (2009)

 • Adviseur integrale veiligheid voor de uitbreiding van van der Valk Hotel, gemeente Breukelen (2009)

 • Adviseur kosteneffectiviteit van (steden-)bouwkundige maatregelen bij de Snellerpoort, Spoorzone Woerden, DGMR (2008)

 • Adviseur voor de analyse effecten van gevaarlijke stoffen bij de Snellerpoort, Spoorzone Woerden, DGMR (2008)

 • Adviseur Quick-scan veiligheid bij de overbouwing van het Knooppunt Ridderkerk, SAAP Projectontwikkeling (2008)

 • Adviseur Veiligheidsgeïntegreerd ontwikkelen, ordenen & ontwerpen, Ministerie van VROM (2007)

Workshops

 • Lezing over veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen op het congres van de Bond van Nederlandse Architecten, BNA (2012)

 • Workshop externe veiligheid voor ontwikkelaars en ontwerpers, Provincie Zuid-Holland (2012)

 • Conferentie externe


Beoordelingen

Login om een beoordeling te schrijven.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten