Willem Lepelaars (Telengy Financien & Control B.V.)

Willem Lepelaars (Telengy Financien & Control B.V.)

Consultant
Eersel (NB)
Account type
Opdrachtgever
Geregistreerd
28-06-2011
Opdrachten
0
Laatste opdracht
Nooit
Beoordelingen
0
Gecontroleerd
Nee

TOP-Opdrachtgevers

 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Algemene informatie over deze opdrachtgever

Bij het uitvoeren van mijn opdrachten vind ik een pragmatische aanpak en het communiceren binnen de organisatie belangrijk. Wat wil de organisatie? Wat zijn de effecten op lange termijn? Daar denk ik graag over mee.

Ik werk graag in teamverband maar ook individueel ben ik goed inzetbaar. Een goede afwisseling tussen uitvoerende werkzaamheden en overleg met de opdrachtgever spreekt mij aan.

Vooral werkzaamheden waar ik de handen uit de mouwen moet steken, gecombineerd met tact en adviesvaardigheden, pak ik graag aan. "Enthousiast" en "gedreven" zijn daarbij mijn belangrijkste kernbegrippen.

Momenteel

 • Consultant at Telengy Finance & Control BV Edit

 • AO/IC medewerker at Gemeente Helmond

Specialisatie en expertise

Gemeente
BBV
Non-profit
begroting jaarrekening
BURAP
Interne Controle
SISA
Algemene Uitkering
Veiligheidsregio
ISD
Brandweer
Protos Key2Financien
LIAS
PAUW
Telengy

Overige informatie

2011-nu

Gemeente Helmond
AO/IC Medewerker Dienst Samenleving & Economie

 • Uitvoeren Interne Controle voor Dienst "Samenleving en Economie" oa

 • Inkoop & Aanbesteding;

 • Factuurcontrole;

 • Subsidieverstrekking, welzijn, sport en kunst & cultuur;

 • WMO;

 • WWB, IOAW, IOAZ, WIJ, participatiebudget (inburgering & re-integratie).

 • Advisering Europese Subsidie "Interreg 3C" & ondersteuning dossierindeling.

 • Deelnemer "werkgroep AO/IC gemeentebreed".

 • Aanlevering management sturingsinformatie in LIAS.

 • Samenstellen Intern Controleplan 2011.

 • Aanspreekpunt externe controle (accountant).

 • 2010–2011

Veiligheidsregio Brabant Noord / Districtsbrandweer Land van Cuijk
Financieel Adviseur Brandweer Brabant Noord

 • Opstellen beheers begroting 2011 met behulp van gemeentelijke bijdrages en BDUR middelen voor de geregionaliseerde Brandweer Brabant Noord;

 • Deelnemer werkgroep "kerntakendiscussie Brandweer" als startpunt voor bezuinigingen;

 • Deelnemer werkgroep "Financieel Team", met daarin afgevaardigden van 21 gemeentes voor de inrichting van de brandweer begroting van 2011;

 • Interne controle voor zowel Brandweer Brabant Noord als Districtsbrandweer Land van Cuijk;

 • Contractinventarisatie en -opschoning;

 • Het in beeld brengen van bestaande inkoopprocessen & implementeren van verbeterde inkoopprocessen;

 • Administratieve ondersteuning Districtsbrandweer Land van Cuijk.

 • 2008–2010

Gemeente Bergeijk
Financieel adviseur

 • Financieel Adviseur: afdeling bedrijfsvoering en afdeling Bestuur.

 • Uitvoerend medewerker P&C cyclus (begroting, jaarrekening, perspectievennota, bestuursrapportages).

 • Periodieke analyse loonsom vs financiële capaciteit inhuur personeel.

 • Verzamelen documenten & uitvoeren SISA aangifte.

 • Beheer & analyse algemene uitkering.

Projectmatige opdrachten

 • Ondersteuning concerncontroller bij periodiek budgetoverleg.

 • Advisering coördinator Grondzaken bij verbetertraject grondexploitatie.

 • Advisering bedrijfsjurist bij invoering “Wet dwangsom.

 • Projectleider “Beschrijven processen (beschrijven meest kritische processen in Protos).

 • Processen beschrijven “Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG).

 • Project Shared Service Centre: inventarisatie alle organisatorische & financiële ICT facetten uit organisatie ter overheveling naar het shared service centre van 5 samenwerkende gemeenten.

 • Projectlid “Inventarisatie bezuinigingsvoorstellen vanaf 2011

 • 2008

Gemeente Bergeijk
Financieel beleidsmedewerker AO-IC

 • Opzetten Interne Controle / Rechtmatigheid cyclus met behulp van Masterplan IC/Rechtmatigheid & overdracht en inbedding naar de reguliere organisatie.

 • Uitvoeren en rapporteren volledige Interne Controle / Rechtmatigheid cyclus. Oa gecontroleerd

 • Leges en bouwvergunningen;

 • Rioolheffing;

 • Afvalstoffenheffing;

 • OZB;

 • Toeristenbelasting;

 • Subsidies;

 • Inkoop & aanbesteding;

 • Pachten.

 • Invoeren verbeterpunten uit IC in organisatie.

2007

Gemeente Stein
Adviseur verbetering gemeentelijke dienstverlening

 • Beschrijven 40 balieproducten in Protos vanuit het klantperspectief.

 • Analyse van producten en formuleren van verbeterpunten aan het Management Team.

 • Overdracht en begeleiding naar AO/IC medewerker omgang & met Protos

2006-2008
Gemeente Waddinxveen
(Junior) beleidsmedewerker P&C cyclus / IC-medewerker

 • Medewerker project: “Bedrijfsvoering in control (organisatieontwikkeling en -verbetering).

 • Medewerker P&C cyclus (begroting).

 • Medewerker project: “Invoeren TIM (tijdschrijfsysteem).

 • Uitvoering Interne Controle.

 • Ondersteuning bezuinigingsoperatie “top 100 bezuinigingsmogelijkheden.


Beoordelingen

Login om een beoordeling te schrijven.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten