ZZPolitiek

Freelance.nl laat de stem van freelancers en opdrachtgevers horen in Politiek Den Haag. Tevens biedt Freelance.nl aan de Politiek ruimte om haar ideeën te delen met freelancers. Wij versturen periodiek de ZZPolitiek Nieuwsbrief en organiseren events waarbij Politiek in discussie gaat met freelancers en opdrachtgevers.

Events

Nieuwsbrieven

 • 13-07-2016
  Ondernemersevent 2016

  Pennenstrijd tussen Erik Ziengs (VVD) & Josien van Breda (FNV)

  Josien van Breda van FNV Zelfstandigen die Erik Ziengs van de VVD uitdaagt en zijn reactie.

  Lees meer

 • 08-07-2016
  Ondernemersevent 2016

  Pennenstrijd tussen Erik Ziengs (VVD) & Josien van Breda (FNV)

  Erik Ziengs van de VVD die Josien van Breda van FNV Zelfstandigen uitdaagt!

  Lees meer

 • 24-05-2016
  Ondernemersevent 2016

  Vinger aan de pols

  Op het moment van schrijven is het mei reces voorbij. Deze periode van twee weken gebruik ik om het land in te gaan en in gesprek te gaan met ondernemers, brancheverenigingen en belangenorganisaties. Daar hoor en voel ik wat er leeft en dat gebruik ik in mijn politieke werk.

  Lees meer

 • 24-12-2015
  Ondernemersevent 2016

  Eindbalans 2015

  Na een tumultueus slot zit het politieke jaar 2015 er bijna op. Vlak voor de kerst heeft de Eerste Kamer het Belastingplan voor volgend jaar goedgekeurd, met als resultaten vijf miljard euro aan lastenverlichting en de grootste koopkrachtstijging sinds 2006.

  Lees meer

 • 12-11-2015
  Ondernemersevent 2016

  Wat is nou die vrijheid?

  Elke keer als ik zijn naam en zijn verhaal op de sociale media tegenkom grijpt het me naar de keel. Grafisch ontwerper Lars viel bij een ritje op de mountainbike ongelukkig door een kuiltje in de weg. Deze jonge veertiger is nu tot zijn nek verlamd. Aangezien hij weer als grafisch ontwerper wil werken betekent dat voor hem flink veel aanpassingen aan zijn huis, apparatuur waarmee hij kan werken en ondertussen hopen dat hij met veel revalidatie nog misschien ooit zijn armen kan gebruiken. Lars was net een paar maanden zzp’er en had zich nog niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Hij moet dus wel alles zelf betalen, inclusief zijn levensonderhoud.

  Lees meer

 • 17-09-2015
  Ondernemersevent 2016

  Lastenverlichting

  Met een linkse meerderheid in de Tweede Kamer is het een hele uitdaging om betuttelende plannen voor zzp’ers tegen te houden. Wijzend op de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zzp’ers hebben tegenstanders van de zelfstandigenaftrek hun roep om de afschaf er van flink opgevoerd. Het was begin juni dan ook een aangename verrassing toen de PvdA onder druk een positieve draai maakte en zich uitsprak voor handhaving van de aftrek. Een enorme geruststelling voor het leger van hardwerkende zelfstandigen.

  Lees meer

 • 16-06-2015
  Ondernemersevent 2016

  Oplossing

  De zzp’er is de laatste tijd volop in het nieuws. Op 29 mei eentje in het bijzonder, toen webdesigner Laura Visser als 250.000e inschrijver op Freelance.nl in het zonnetje werd gezet door voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes. Met een steeds verder groeiend aantal inschrijvers is het een kwestie van maanden voordat de 300.000 op Freelance.nl wordt aangetikt. Indrukwekkende cijfers die het belang onderstrepen van de zelfredzame zzp’er.

  Lees meer

 • 21-04-2015
  Ondernemersevent 2016

  Zekerheid

  Het zijn spannende tijden aan het Binnenhof. Terwijl de bed-bad-brood-kwestie een climax nadert, heeft het kabinet vorige week wel overeenstemming bereikt over een alternatief plan voor de VAR en het wetsvoorstel BGL (Beschikking Geen Loonheffingen). Goed nieuws voor zzp’ers en hun opdrachtgevers.

  Lees meer

 • 23-02-2015
  Ondernemersevent 2016

  Koers houden

  Beide kanten van de afgelopen jaarwisseling kennen goed economisch nieuws. In het laatste kwartaal van vorig jaar was de groei hoger dan verwacht. En de start van 2015 laat gestage groei zien in alle marktsectoren. De Nederlandse freelancemarkt doet het buitengewoon goed, met een stijging van maar liefst 12 procent ten opzichte van 2013.

  Lees meer

 • 22-12-2014
  Ondernemersevent 2016

  Eindbalans 2014

  Na een week vol spanning en commotie over het voorstel tot aanpassing van de zorgverzekeringswet zit het politieke jaar 2014 er bijna op. Met een nieuw jaarvergaderrecord op zak luidde de Tweede Kamer afgelopen vrijdagnacht om even voor vier uur ’s nachts het reces in. Nu de kerst voor de deur staat kijk ik graag met u terug op het afgelopen politieke jaar.

  Lees meer

 • 28-10-2014
  Ondernemersevent 2016

  BGL

  Het nieuwe politieke jaar is van start gegaan met veel ontwikkelingen op ZZP-gebied. ZZP’ers kunnen definitief werkzaam blijven in de thuiszorg; werkgeversvereniging AWVN pleitte voor een sociaal systeem voor alle werkenden, en het kabinet kondigde vlak na Prinsjesdag de komst van de “Beschikking Geen Loonheffing” aan. In deze ZZPolitiek praat ik u graag bij over deze aangekondigde opvolger van de VAR-verklaring.

  Lees meer

 • 26-08-2014
  Ondernemersevent 2016

  Goed geregeld

  Na een hectische en emotionele zomer met de vliegramp in Oekraïne staat het nieuwe politieke jaar voor de deur. Op het ministerie van Financiën is de afgelopen week al druk onderhandeld over de begroting voor 2015. Fracties van links tot rechts lijken het er over eens dat het tijd is voor lastenverlaging. Voor de zomer zijn hierover op onderdelen zelfs al deals gesloten.

  Lees meer

 • 16-06-2014
  Ondernemersevent 2016

  Betutteling

  Een van de grootste dooddoeners in het politieke debat over ondernemers vind ik als een verbetervoorstel wordt weggewuifd als ‘betutteling’. Het betekent meestal dat degene die veel tijd en moeite heeft gestoken in het begrijpen van een misstand of een inefficiëntie zijn of haar werk voor niets heeft gedaan omdat betutteling als verwijt alle andere argumenten wegblaast. Want als betuttelaar te boek staan is wel het laatste wat je wilt als wetgever. Althans, dat hopen de politici die hun gebrek aan argumenten willen verbergen met het wegwuivende gebaar van betutteling.

  Lees meer

 • 19-05-2014
  Ondernemersevent 2016

  Controle

  De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst de strijd tegen schijnconstructies geïntensiveerd. Sinds de aankondiging van minister Asscher (SZW) om doorgeschoten vormen van flexibilisering aan te pakken, zijn met name in de zorg en in het onderwijs de arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en uitvoerders nader onder de loep genomen. Gevolg is dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) niet meer wordt verstrekt aan eenpitters die feitelijk een verkapt dienstverband hebben.

  Lees meer

 • 18-03-2014
  Ondernemersevent 2016

  GR2014

  Na wekenlange campagnes is het bijna zover. Morgen mag u mede bepalen hoe uw lokale gemeenteraad er uit komt te zien. Het is dé kans om uw complimenten of klachten over gemeentelijk beleid door te vertalen naar een stem. Of u zich bij het bepalen van uw stem nou laat leiden door een oordeel over het huidige gemeentebestuur; blind vertrouwen in een kandidaat-raadslid, of door concrete partijplannen: er valt per gemeente genoeg te kiezen.

  Lees meer

 • 20-01-2014
  Ondernemersevent 2016

  Ondernemersvrijheid

  Het kalenderjaar 2014 is begonnen met politieke discussie over ZZP’ers en hun pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsrisico. De hoogste ambtenaar van Economische Zaken (EZ) pleitte recent voor een verplichte basisverzekering voor zelfstandigen. Een slecht plan waar de VVD pertinent tegen is.

  Lees meer

 • 06-12-2013
  Ondernemersevent 2016

  Eindbalans 2013

  Het einde van het jaar is weer in zicht. Een mooi moment om de balans op te maken en u bij te praten over de politieke ontwikkelingen ten aanzien van ZZP’ers. In eerdere columns heb ik aangegeven u op de hoogte te houden. Op drie dossiers zijn er in politiek Den Haag recent de nodige stappen gezet: de ondernemersfaciliteiten, de kredietverstrekking en de pensioenvoorziening. Driemaal goed nieuws voor freelancend Nederland.

  Lees meer

 • 27-09-2013
  Ondernemersevent 2016

  Echte ondernemers gezocht

  Het aantal ZZP’ers is in 10 jaar tijd gestegen van 600.000 naar bijna 800.000 man/vrouw. Bijna 200.000 extra ondernemers, maar goed ook. Want Nederland mag wel wat ondernemender worden. ZZP’ers en kleine zelfstandigen zijn de aanjagers van onze economie. Ze vormen de flexibele schil rondom de stroef draaiende arbeidsmarkt. Zij ploeteren ons mede uit de crisis.

  Lees meer

 • 19-07-2013
  Ondernemersevent 2016

  Minder brandstof, meer vermogen

  De motor van de Vaderlandse economie hapert en sputtert. De motor is op zich nog prima, maar levert nog maar een fractie van haar vermogen. Hoe dat komt? Iets met de brandstof. De tank zit boordevol, maar de leidingen zitten een beetje verstopt. Is dat alles? Nee, de carburateurs zijn het echte probleem. Daar wordt de brandstof verdeeld over de cilinders. Daar gaat het helemaal mis. En de turbo staat uitgeschakeld. Juist die kan voor wat extra vermogen zorgen

  Lees meer

 • 25-06-2013
  Ondernemersevent 2016

  ZZP-pensioen? Eigen keuze voorop!

  Het Kabinet heeft onderzoek laten doen naar de pensioenvoorziening van ZZP’ers en Freelancers. De resultaten waren – zoals verwacht – niet best. Uitgaande van 400.000 eenpitters bleek dat een kwart slechts 50 tot 70% van z’n bruto jaarsalaris als pensioen opbouwt. Een ander kwart zelfs minder dan 50%. Zorgwekkende cijfers.

  Lees meer

 • 24-05-2013
  Ondernemersevent 2016

  Schijn bedriegt

  Het Sociaal Akkoord is inmiddels alweer een dikke maand oud. Daarmee is - eindelijk - een belangrijke stap gezet in de richting van modernisering van de arbeidsmarkt, veiligstellen van de sociale zekerheid en stimulering van de werkgelegenheid. Onderbelicht onderdeel van het Sociaal Akkoord is het actieplan tegen schijnconstructies en schijnzelfstandigheid.

  Lees meer

 • 17-04-2013
  Ondernemersevent 2016

  KvK wordt ondernemersplein

  Zoals bekend ben ik druk in de weer met de vereenvoudiging van regels en de terugdringing van bureaucratie. Niet alleen binnen de overheid. Ook andere logge semioverheidsinstanties moeten er, wat mij betreft, aan geloven. Zo zijn we op dit moment bezig om de Kamer van Koophandel kritisch tegen het licht te houden. Kan dat niet sneller, beter, goedkoper en simpeler? Nou, reken maar van yes!

  Lees meer

 • 14-03-2013
  Ondernemersevent 2016

  Nieuwe aanbestedingswet op 1 april a.s.

  Op 1 april a.s. (geen grap) is het eindelijk zo ver. Het was tot het laatst toe spannend. Bij de wetsbehandeling ben ik - vooral in de eindfase - regelmatig fors de confrontatie aangegaan. Maar na 8 jaar soebatten gaat het eindelijk gebeuren: dan treedt de nieuwe Aanbestedingswet in werking. Dan krijgen het MKB, ZZP’ers en freelancers eindelijk gelijke kansen om mee te dingen naar overheidsopdrachten.

  Lees meer

 • 15-02-2013
  Ondernemersevent 2016

  ZZP-er of Pseudo-ondernemer?

  Onlangs is de nieuwe Startersregeling van kracht geworden. Waardoor het voor mensen in de WW eenvoudiger wordt om voor zichzelf te beginnen. Maar is dit nou wel zo’n goeie regeling? Zijn al die starters ook ondernemers? Haakt het merendeel niet na korte tijd gedesillusioneerd, gefrustreerd en geruïneerd af? En, misschien nog erger, kweken we hiermee niet oneerlijke concurrentie? Tijd voor wat kritische kanttekeningen bij een in wezen uitstekende regeling.

  Lees meer

 • 14-01-2013
  Ondernemersevent 2016

  Weg met de var?

  Op de eerste column een maand geleden zijn zeer veel reacties binnen gekomen. Waarvoor hartelijke dank. Op basis van die reacties hebben we deze keer een onderwerp bij de kop gepakt, dat nogal leeft onder freelancers: de VAR-verklaring. Uiterst actueel, want ieder jaar opnieuw moeten ondernemers en freelancers deze Verklaring Arbeids Relatie aanvragen bij de Belastingdienst. En de belangrijkste vraag was toch wel of dat niet anders kan.

  Lees meer

 • 12-12-2012
  Ondernemersevent 2016

  Ziengs, aangenaam

  Sta me toe mezelf voor te stellen: ik ben Erik Ziengs, oud-ondernemer en sinds 2010 voor de VVD lid van de Tweede Kamer. Ik heb daarbij o.a. het MKB, de ZZP- ers, de Terugdringing Regeldruk en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in portefeuille. Iets waar ik zeer content mee ben. Sterker nog, het is me op het lijf geschreven.

  Lees meer


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten